Wnioski do pobrania

 

Wnioski wydawane w Wydziale Środowiska i Architektury

oraz nr rachunku bankowego , na który należy dokonywać wpłat za pozwolenie na budowę:

Kujawski Bank Spółdzielczy

w Aleksandrowie Kujawskim

Oddział w Kikole

13 9537 0000 2004 0043 0777 0001


Wniosek o pozwolenie na budowę (1614kB) pdf

Wniosek o pozwolenie na budowę (35kB) word

Wniosek o pozwolenie na rozbiórkę (1537kB) pdf

Wniosek o pozwolenie na rozbiórkę (31kB) word

Wniosek o wydanie decyzji o zmianie pozwolenia na budowę (1433kB) pdf

Wniosek o wydanie decyzji o zmianie pozwolenia na budowę (34kB) word

Wniosek o wydanie pozwolenia na budowę tymczasowego obiektu budowlanego (1433kB) pdf

zgłoszenie budowy lub wykonania innych robór budowlanych (54kB) word

zgłoszenie budowy lub wykonania innych robór budowlanych(1) (54kB) word

INFORMACJA UZUPEŁNIAJĄCA DO WNIOSKU O POZWOLENIE NA BUDOWĘ LUB ROZBIÓRKĘ, ZGŁOSZENIA BUDOWY LUB PRZEBUDOWY BUDYNKU MIESZKALNEGO JEDNORODZINNEGO ORAZ OŚWIADCZENIA O POSIADANYM PRAWIE DO DYSPONOWANIA NIERUCHOMOŚCIĄ NA CELE BUDOWLANE (B-4) (34kB) pdf

ZGŁOSZENIE budowy lub wykonywania innych robót budowlanych (PB-2) (272kB) pdf

OŚWIADCZENIE O POSIADANYM PRAWIE DO DYSPONOWANIA NIERUCHOMOŚCIĄ NA CELE BUDOWLANE (B-3) (1070kB) pdf

oświadczenie o prawie do dysponowania nieruchomością (28kB) word

INFORMACJA UZUPEŁNIAJĄCA DO WNIOSKU O POZWOLENIE NA BUDOWĘ LUB ROZBIÓRKĘ, ZGŁOSZENIA BUDOWY LUB PRZEBUDOWY BUDYNKU MIESZKALNEGO JEDNORODZINNEGO ORAZ OŚWIADCZENIA O POSIADANYM PRAWIE DO DYSPONOWANIA NIERUCHOMOŚCIĄ NA CELE BUDOWLANE (B-4) (34kB) pdf

ZGŁOSZENIE BUDOWY LUB PRZEBUDOWY BUDYNKU MIESZKALNEGO JEDNORODZINNEGO (B-2) (64kB) pdf

INFORMACJA UZUPEŁNIAJĄCA DO WNIOSKU O POZWOLENIE NA BUDOWĘ LUB ROZBIÓRKĘ, ZGŁOSZENIA BUDOWY LUB PRZEBUDOWY BUDYNKU MIESZKALNEGO JEDNORODZINNEGO ORAZ OŚWIADCZENIA O POSIADANYM PRAWIE DO DYSPONOWANIA NIERUCHOMOŚCIĄ NA CELE BUDOWLANE (B-4) (34kB) pdf

WNIOSEK o przeniesienie decyzji o pozwoleniu na budowę (PB-9) (280kB) pdf

W N I O S E K O WYDANIE DZIENNIKA BUDOWY (58kB) pdf

WNIOSEK O WYDANIE ZAŚWIADCZENIA POTWIERDZAJĄCEGO POWIERZCHNIĘ UŻYTKOWĄ (52kB) pdf

ZGŁOSZENIE zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części (PB-18) (276kB) pdf

OŚWIADCZENIE O ZRZECZENIU SIĘ PRAWA DO ODWOŁANIA (135kB) pdf

ZGŁOSZENIE rozbiórki (PB-4) (284kB) pdf

WNIOSEK O WYDANIE ZEZWOLENIA NA REALIZACJĘ INWESTYCJI DROGOWEJ (62kB) pdf

WNIOSEK O WYDANIE ZAŚWIADCZENIA O PRZYJĘCIU ZGŁOSZENIA BUDOWY I ROBÓT BUDOWLANYCH NIE WYMAGAJĄCYCH POZWOLENIA NA BUDOWĘ/ZAMIARU DOKONANIA ZMIANY SPOSOBU UŻYTKOWANIA OBIEKTU BUDOWLANEGO LUB JEGO CZĘŚCI (211kB) pdf

WNIOSEK O WYDANIE ZAŚWIADCZENIA O TYM, ŻE ORGAN NIE WNOSI SPRZECIWU W PRZEDMIOCIE ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO - W TRAKCIE BIEGU TERMINU (932kB) pdf

WNIOSEK o przeniesienie praw i obowiązków wynikających ze zgłoszenia, wobec którego organ nie wniósł sprzeciwu (PB-11) (278kB) pdfproszę kliknąć w odnośnik: >>wnioski<<Wnioski wydawane w Biurze Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego


STOWARZYSZENIA ZWYKŁE

ORGANIZACJA RUCHU

POJAZDY NIENORMATYWNE

SPROWADZENIE ZWŁOK Z ZAGRANICY

WYKORZYSTANIE DRÓG W SPOSÓB SZCZEGÓLNY

WNIOSEK O WYDANIE POZWOLENIA NA PORUSZANIE SIĘ POJAZDAMI CIĘŻAROWYMI O RZECZYWISTEJ MASIE CAŁKOWITEJ POWYŻEJ 15 TON

WNIOSEK O UDZIELENIE BEZPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ NA ODLEGŁOŚĆWnioski wydawane w Powiatowym Zespole ds. Orzekania o Niepełnosprawności


Wnioski o ponowne ustalenie niepełnosprawności lub stopnia niepełnosprawności należy składać w terminie nie wcześniej niż 30 dni przed upływem ważności posiadanego orzeczenia.Wniosek o ustalenie stopnia niepełnosprawności (92kB) pdf


Zaświdczenie o stanie zdrowia osoby zainteresowanej dla potrzeb Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności (310kB) pdf

Oświadczenie o miejscu pobytu stałego (526kB) pdf

Klauzula informacyjna (264kB) word


Kwestionariusz pomocniczy dotyczący sytuacji społecznej i zawodowej wnioskodawcy dołączony do wniosku o wydanie orzeczenia o stopniu niepełnosprawnośc (432kB) pdf


Wniosek o wydanie orzeczenia o niepełnosprawności (87kB) pdf

Zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia dziecka wydane na potrzeby Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności (146kB) pdf

Oświadczenie o miejscu pobytu stałego (526kB) pdf

Klauzula informacyjna (264kB) word

Kwestionariusz pomocniczy do oceny pedagogicznej / psychologicznej dołączony do wniosku o wydanie orzeczenia o niepełnosprawności (160kB) pdf


Wniosek o wydanie legitymacji osoby niepełnosprawnej (191kB) pdf


Klauzula informacyjna (265kB) wordWniosek o wydanie karty parkingowej. (240kB) pdf


Klauzula informacyjna (265kB) word


Opłatę w wysokości 21zł za wydanie karty parkingowej prosimy dokonywać na rachunek bankowy prowadzony przez Bank Spółdzielczy w Lipnie nr:

12 9542 0008 2012 0021 0513 0006

Wnioski wydawane w Wydziale Komunikacji i Transportu 

proszę kliknąć w odnośnik: >>wnioski<<Wnioski wydawane u Powiatowego Rzecznika KonsumentówWniosek o pomoc PRK Plik do pobrania (35kB) plik
Klauzula informacyjna (277kB) word
Wnioski stosowne do zakupów dokonywanych od dnia 25.12.2014 roku (zgodne z nowymi przepisami prawa):
Reklamacja towarów. (13kB) plik
Odstąpienie od umowy zawartej na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa. (13kB) plik
Wnioski wydawane w wydziale Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami
metryczka


Wytworzył: Aneta Ofmańska (16 lutego 2009)
Opublikował: Aneta Ofmańska (16 lutego 2009, 13:26:39)

Ostatnia zmiana: Dariusz Baranowski (29 marca 2022, 08:53:20)
Zmieniono: Aktualizacja informacji

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 74499