Wnioski do pobrania

 

Wnioski wydawane w Wydziale Środowiska i Architektury

oraz nr rachunku bankowego , na który należy dokonywać wpłat za pozwolenie na budowę:

Kujawski Bank Spółdzielczy

w Aleksandrowie Kujawskim

Oddział w Kikole

13 9537 0000 2004 0043 0777 0001


WNIOSEK O POZWOLENIE NA BUDOWĘ LUB ROZBIÓRKĘ (B-1) (1078kB) pdf

ZGŁOSZENIE ZAMIARU BUDOWY LUB WYKONANIA ROBÓT BUDOWALNYCH (15kB) plik

OŚWIADCZENIE O POSIADANYM PRAWIE DO DYSPONOWANIA NIERUCHOMOŚCIĄ NA CELE BUDOWLANE (63kB) pdf

ZGŁOSZENIE BUDOWY LUB PRZEBUDOWY BUDYNKU MIESZKALNEGO (64kB) pdf

INFORMACJA UZUPEŁNIAJĄCA DO WNIOSKU O POZWOLENIE NA BUDOWĘ LUB ROZBIÓRKĘ, ZGŁOSZENIA BUDOWY LUB PRZEBUDOWY BUDYNKU MIESZKALNEGO JEDNORODZINNEGO ORAZ OŚWIADCZENIA O POSIADANYM PRAWIE DO DYSPONOWANIA NIERUCHOMOŚCIĄ NA CELE BUDOWLANE (B-4) (34kB) pdf

WNIOSEK O PRZENIESIENIE DECYZJI POZWOLENIA NA BUDOWĘ (24kB) plik

WNIOSEK O WYDANIE DZIENNIKA BUDOWY (16kB) plik

WNIOSEK O WYDANIE ZAŚWIADCZENIA POTWIERDZAJĄCEGO POWIERZCHNIĘ UŻYTKOWĄ (11kB) plik

ZGŁOSZENIE ZAMIARU ZMIANY SPOSOBU UŻYTKOWANIA (22kB) plik

OŚWIADCZENIE O ZRZECZENIU SIĘ PRAWA DO ODWOŁANIA (135kB) pdf

ZGŁOSZENIE ZAMIARU WYKONANIA ROZBIÓRKI (16kB) plik

WNIOSEK O WYDANIE ZEZWOLENIA NA REALIZACJĘ INWESTYCJI DROGOWEJ (36kB) word

WNIOSEK O WYDANIE ZAŚWIADCZENIA O PRZYJĘCIU ZGŁOSZENIA BUDOWY I ROBÓT BUDOWLANYCH NIE WYMAGAJĄCYCH POZWOLENIA NA BUDOWĘ/ZAMIARU DOKONANIA ZMIANY SPOSOBU UŻYTKOWANIA OBIEKTU BUDOWLANEGO LUB JEGO CZĘŚCI (211kB) pdf

WNIOSEK O WYDANIE ZAŚWIADCZENIA O TYM, ŻE ORGAN NIE WNOSI SPRZECIWU W PRZEDMIOCIE ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO - W TRAKCIE BIEGU TERMINU (932kB) pdfproszę kliknąć w odnośnik: >>wnioski<<Wnioski wydawane w Biurze Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego


STOWARZYSZENIA ZWYKŁE

ORGANIZACJA RUCHU

POJAZDY NIENORMATYWNE

SPROWADZENIE ZWŁOK Z ZAGRANICY

WYKORZYSTANIE DRÓG W SPOSÓB SZCZEGÓLNY

WNIOSEK O WYDANIE POZWOLENIA NA PORUSZANIE SIĘ POJAZDAMI CIĘŻAROWYMI O RZECZYWISTEJ MASIE CAŁKOWITEJ POWYŻEJ 15 TON

WNIOSEK O UDZIELENIE BEZPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ NA ODLEGŁOŚĆWnioski wydawane w Powiatowym Zespole ds. Orzekania o Niepełnosprawności


Wnioski o ponowne ustalenie niepełnosprawności lub stopnia niepełnosprawności należy składać w terminie nie wcześniej niż 30 dni przed upływem ważności posiadanego orzeczenia.Wniosek o ustalenie stopnia niepełnosprawności (92kB) pdf


Klauzula informacyjna (131kB) pdf


Zaświdczenie o stanie zdrowia osoby zainteresowanej dla potrzeb Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności (310kB) pdf


Wniosek o wydanie orzeczenia o niepełnosprawności (87kB) pdf


Klauzula informacyjna (131kB) pdf


Zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia dziecka wydane na potrzeby Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności (146kB) pdf


Wniosek o wydanie legitymacji osoby niepełnosprawnej (156kB) pdf


Klauzula informacyjna (131kB) pdfWniosek o wydanie karty parkingowej (308kB) pdf


Klauzula informacyjna (131kB) pdf


Opłatę w wysokości 21zł za wydanie karty parkingowej prosimy dokonywać na rachunek bankowy prowadzony przez Bank Spółdzielczy w Lipnie nr:

12 9542 0008 2012 0021 0513 0006

Wnioski wydawane w Wydziale Komunikacji i Transportu 

proszę kliknąć w odnośnik: >>wnioski<<Wnioski wydawane u Powiatowego Rzecznika KonsumentówWniosek o pomoc PRK Plik do pobrania (35kB) plik
Klauzula informacyjna (277kB) word
Wnioski stosowne do zakupów dokonywanych od dnia 25.12.2014 roku (zgodne z nowymi przepisami prawa):
Reklamacja towarów. (13kB) plik
Odstąpienie od umowy zawartej na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa. (13kB) plik
Wnioski wydawane w wydziale Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami

metryczka


Wytworzył: Aneta Ofmańska (16 lutego 2009)
Opublikował: Aneta Ofmańska (16 lutego 2009, 13:26:39)

Ostatnia zmiana: Dariusz Baranowski (14 sierpnia 2020, 12:13:30)
Zmieniono: Aktualizacja Informacji

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 50443