2007

2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007

2007

Decyzja z dnia 18.04.2007 r. w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego dla Wójta Gminy Wielgie

Lipno, dnia 18.04.2007 r. OŚ.6223-5/07 D E C Y Z J A Na podstawie art. 9 ust. 1, pkt. 19 lit. c, art. 31ust.4 pkt.4, art. 37 pkt.2 , art. 41, art. 42 ust. 1, art.122 ust.1, pkt. 1 i 3, art.123 ust. 2, art.127 ust. 1, 2 i 5, art.128 ust. 1, [...]

Decyzja z dnia 11.04.2007 r. w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego dla Pana Piotra Antoniego Kowalskiego Zakład Produkcyjno-Handlowo-Usługowy „KAMA Kowalski”

Lipno, dnia 11.04.2007 r. OŚ.6223-4/07 D E C Y Z J A Na podstawie art. 31ust.4 pkt.4, art. 37 pkt.2 , art. 41, art. 42 ust. 1, art. 122 ust. 1 pkt. 1 , art. 123 ust. 2, art. 127 ust. 2, art. 128, art. 131 ust. i art. 140 ust. 1 ustawy z dnia [...]

Decyzja z dnia 22.03.2007 r. w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego dla Pani Marii Kłosowicz Zakład Produkcyjno-Handlowy „MARKŁOS” na odprowadzenie do rowu melioracyjnego ( ziemi ) wód opadowych i roztopowych

Lipno, dnia 22.03.2007 r. OŚ.6223-3/07 D E C Y Z J A Na podstawie art. 31ust.4 pkt.4, art. 37 pkt.2 , art. 41, art. 42 ust. 1, art. 122 ust. 1 pkt. 1 , art. 123 ust. 2, art. 127 ust. 2, art. 128, art. 131 ust. 1 i 3 i art. 140 ust. 1 ustawy z [...]

Decyzja z dnia 29.01.2007 r. w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego dla Państwa Anny i Stanisława Stojaków

Lipno, dnia 29.01.2007 r. OŚ.6223-1/07 D E C Y Z J A        Na podstawie art. 9 ust. 1, pkt. 19 lit. c, art.122 ust.1, pkt. 3, art.123 ust. 2, art.127 ust. 1 i 5, art.128 ust. 1, art. 131 ust. 1 i 2 , oraz [...]

metryczka