Protokół Nr 35/2007 z dnia 22 listopada 2007

Protokół Nr 35/2007
z posiedzenia Zarządu Powiatu w Lipnie
w dniu 22 listopada 2007 roku


Posiedzenie Zarządu Powiatu w Lipnie zostało zwołane przez Przeowdniczącego Zarządu K. Baranowskiego.

W posiedzeniu udział wzięło 3 członków Zarządu (na 5-osobowy skład Zarządu), co stanowi quorum pozwalające na podejmowanie prawomocnych decyzji. /lista obecności w załączeniu do protokołu/.

Nadto udział wzięli:

  1. Mariola Ejdowska- Dyrektor DPS w Nowej Wsi.


Posiedzenie rozpoczął o godzinie 10.00 Przewodniczący Zarządu K. Baranowski witając zebranych członków Zarządu w Starostwie Powiatowym w Lipnie.

Następnie Zarząd Powiatu w Lipnie przyjął jednogłośnie protokół z posiedzenia Zarządu Powiatu w dniu 20 listopada 2007 roku.

Przewodniczący zarządu powiedział, że dzisiejsze posiedzenie Zarządu zostało zwołane w związku z tym, że zaistaniała pilna potrzeba wprowadzenia zmian do projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie zmian w budżecie, który został umieszczony w porządu obrad najbliższej sesji Rady w dniu 30 listopada 2007 roku. Zmiany obejmują zwiększenie dochodów o 55 000 zł. z tytułu odpłatności za pobyt mieszkańców w DPS.

Zmiana po stronie wydatków- zwiększenie w § 4010 o kwotę 46 500 zł oraz w § 4110 o kwotę 8 500 zł.

Przewodniczący Zarządu dodał, że jest to związane z zatrudnieniem w DPS w Nowej Wsi pracowników interwencyjnych w 2007 roku. Zgodnie z rozporządzeniem MPiPS z dnia 19.10.2005r. w sprawie domów pomocy społecznej DPS w Nowej Wsi musi spełniać określone standardy zatrudnienia. Konieczność dostosowania do tych standardów została wskazana przez zespół kontrolujący z Kujawsko- Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy.

Zarząd Powiatu w Lipnie w obecności 3 członków jednogłośnie pozytywnie zaopiniował powyższe zmiany do projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie zmian w budżecie Powiatu Lipnowskiego na 2007 rok. /projekt uchwały w załączeniu do protokołu/.

Przewodniczący Zarządu powiedział, że chciałby na tym posiedzeniu Zarządu rozpatrzyć jeszcze pismo nauczycieli wychowania fizycznego z Zespołu Szkół w Skępem z prośbą o ufundowanie pucharów i pamiątkowych dyplomów na charytatywny turniej piłki nożnej.

Zarząd Powiatu w Lipnie w obecności trzech członków jednogłośnie postanowił ufundować cztery puchary na charytatywny turniej piłki nożnej pod patronatem Starosty Lipnowskiego organizowanym w dniu 2 grudnia 2007 roku w Zespole Szkół w Skępem.

Przewodniczący Zarządu powiedział, że wpłynęło także pismo Pani Doroty Łańcuckiej z propozycją zakupu czterech płyt z piosenkami Poli Negri w cenie 25 zł.

Zarząd Powiatu w Lipnie w obecności trzech członków jednogłośnie postanowił wyrazić zgodę na zakup czterech płyt z piosenkami Poli Negri w cenie 25 zł za 1 szt.

Innych spraw nie było.

W związku z wyczerpaniem porządku obrad Przewodniczący Zarządu K. Baranowski zamknął posiedzenie Zarządu Powiatu w Lipnie w dniu 22 listopada 2007 roku.

Na tym protokół zakończono.


Protokołowała:
Izabela Pączkowska

metryczka


Wytworzył: Izabela Pączkowska (22 listopada 2007)
Opublikował: Radosław Ośmiałowski (13 marca 2008, 08:55:41)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 795