Protokół Nr 8/2007 z dnia 22 lutego 2007 roku

Protokół Nr 8/2007
z posiedzenia Zarządu Powiatu w Lipnie
z dnia 22 lutego 2007r.


Posiedzenie Zarządu Powiatu w Lipnie zostało zwołane przez Przewodniczącego Zarządu Powiatu w Lipnie Krzysztofa Baranowskiego.

W posiedzeniu udział wzięło 5 członków Zarządu (na 5-osobowy skład Zarządu), co stanowi quorum pozwalające na podejmowanie prawomocnych decyzji (lista obecności stanowi załącznik nr l do nin. protokołu).

Nadto udział wzięli:

  1. Zbigniew Chmielewski- Sekretarz Powiatu w Lipnie.


Posiedzenie rozpoczął o godzinie 10,00 Przewodniczący Zarządu Powiatu w Lipnie Krzysztof Baranowski witając zebranych członków Zarządu oraz zaproszonych gości w Starostwie Powiatowym w Lipnie.

 

Następnie Zarząd Powiatu w Lipnie przyjął jednogłośnie protokół z poprzedniego posiedzenia Zarządu Powiatu w Lipnie.

Przewodniczący Zarządu Powiatu w Lipnie powiedział, że dzisiejsze posiedzenie zostało zwołane w celu przedstawienia wniosków do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu o udzielenie pożyczki na realizację dwóch zadań inwestycyjnych:

1/ Termomodernizacji budynków Zespołu Szkół Technicznych Lipnie,

2/ Termomodernizacji Domu Pomocy Społecznej w Nowej Wsi.

Przypomniał, że pożyczka może zostać umorzona nawet do 40% przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu.

Zwrócił się do Sekretarza Powiatu o przedstawienie przedmiotowych wniosków.

Z. Chmielewski- Sekretarz Powiatu w Lipnie- powiedział, że Starostwo Powiatowe w Lipnie występuje do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej o udzielenie pożyczki w wysokości 500 tys. zł na termodernizację budynków Zespołu Szkół Technicznych w Lipnie. Wskazał, że koszt całkowity zadania określony został na 588 300zł , z czego środki własne powiatu to 88 300zł. . Dodał, że zakres robót przewiduje m.in. wymianę okien w budynku i łączniku, ocieplenie ścian zewnętrznych metodą lekką, docieplenie stropodachu świetlicy (wata mineralna 12 cm), docieplenie stropu nad salami poddasza szkoły oraz docieplenie stropodachu i poprawa wentylacji sali gimnastycznej w Zespole Szkół Technicznych w Lipnie.

Następnie przedstawił wniosek o przyznanie pożyczki na termomodernizację Domu Pomocy Społecznej w Nowej Wsi. Powiedział, że Starostwo wnioskuje o pożyczkę w wysokości 300 tys. zł, zaś koszt całkowity zadania określony został na 353 000zł. Dodał, ze środki własne powiatu określone zostały na 53 000zł. Zaznaczył, że zakres robót przewiduje m.in. wymianę okien i docieplenie ścian.

Przewodniczący Zarządu- powiedział, że jego zdaniem należy korzystać z pomocy Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu, gdyż pojawiają się głosy dotyczące likwidacji funduszy.

Zarząd Powiatu w Lipnie w obecności 5 członków postanowił o złożeniu wniosków do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony środowiska i Gospodarki Wodnej w Lipnie o przyznanie pożyczki na 2007r. na ,,Termomodernizację budynków Zespołu Szkół Technicznych w Lipnie” i ,,Termomodernizację Domu Pomocy Społecznej w Nowej Wsi”

Na tym protokół zakończono.

Protokołowała:
Justyna Śliwińska

metryczka


Wytworzył: Justyna Śliwińska (22 lutego 2007)
Opublikował: Arkadiusz Linkowski (13 marca 2007, 10:12:57)

Ostatnia zmiana: Arkadiusz Linkowski (13 marca 2007, 11:44:58)
Zmieniono: Korekta informacji

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1232