Starosta Lipnowski

 

STAROSTA LIPNOWSKI - KRZYSZTOF BARANOWSKI


Krzysztof Baranowski - Starosta
Krzysztof Baranowski - Starosta

 

Starosta Lipnowski  Krzysztof Baranowski  został wybrany przez Radę Powiatu w Lipnie na stanowisko Starosty dnia 7 grudnia 2006 r. Z mocy przepisów prawa starosta jest również przewodniczącym Zarządu Powiatu w Lipnie.

 

Kontakt 

Starostwo Powiatowe w Lipnie
ul. Sierakowskiego 10b
87-600 Lipno
tel./fax (054) 287 20 39 wew. 48
e-mail:
starosta@lipnowski.powiat.pl

 

Starosta Lipnowski przyjmuje interesantów we wtorki, w godz. od 10.00 do 14.00.

 

Do zakresu zadań i kompetencji Starosty jako Kierownika Starostwa należy:

  1. nadzorowanie organizacji pracy i realizacji zadań Starostwa,

  2. reprezentowanie Starostwa na zewnątrz,

  3. wykonywanie uprawnień zwierzchnika służbowego wobec pracowników Starostwa z zakresu prawa pracy i wyznaczenia innych osób do podejmowanie tych czynności,

  4. zapewnienie przestrzegania prawa przez pracowników Starostwa,

  5. zwoływanie narad z udziałem kierowników jednostek organizacyjnych Starostwa,

  6. koordynowanie działań wydziałów,

  7. upoważnienie członków Zarządu i innych pracowników Starostwa do wydawania w jego imieniu decyzji administracyjnych w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej,

  8. wykonywanie innych zadań zastrzeżonych dla Starosty przez przepisy prawa, uchwały Rady, Zarządu oraz postanowienia Regulaminu. W czasie nieobecności Starosty, lub niemożności wykonywania swej funkcji, zadania i kompetencje w zakresie kierowania Starostwem wykonuje Wicestarosta.

 

ZASTĘPCA STAROSTY - WICESTAROSTA LIPNOWSKI PIOTR WOJCIECHOWSKI

metryczka


Wytworzył: Arkadiusz Linkowski (26 stycznia 2007)
Opublikował: Arkadiusz Linkowski (26 stycznia 2007, 08:43:39)

Ostatnia zmiana: Arkadiusz Linkowski (11 lutego 2019, 12:50:47)
Zmieniono: Aktualizacja informacji

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 11568