Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego w Lipnie

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Lipnie

poszukuje kandydatów na stanowisko:
 
inspektora nadzoru budowlanego


Liczba lub wymiar etatu: 1

Główne obowiązki:

 • prowadzenie spraw wynikających z ustawy Prawo budowlane, a w szczególności prowadzenie działalności inspekcyjnej budów oraz kontroli utrzymania obiektów budowlanych,
 • prowadzenie postępowań administracyjnych i egzekucyjnych w zakresie właściwości Powiatowego Inspektora,
 • przygotowywanie projektów postanowień oraz decyzji administracyjnych,
 • prowadzenie komputerowej ewidencji dokumentacji z kontroli oraz sporządzanie sprawozdań z przeprowadzonych kontroli.

Wykształcenie:

średnie lub wyższe budowlane

Wymagania konieczne:

 • uprawnienia budowlane,
 • doświadczenie w pracy w organach administracji publicznej,
 • znajomość przepisów Prawa budowlanego oraz Kodeksu postępowania administracyjnego, ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji oraz umiejętność stosowania ich w praktyce,
 • umiejętność biegłej obsługi komputera,
 • posiadanie prawa jazdy kategorii B.

Wymagania pożądane:

 • dyspozycyjność i komunikatywność,
 • doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku,
 • umiejętność podejmowania decyzji,
 • odporność na stres,
 • znajomość pracy biurowej.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • kopia dowodu osobistego lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego,
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
 • oświadczenia kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych i o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie,
 • oświadczenie kandydata o niekaralności za przestępstwo skarbowe popełnione umyślnie,
 • oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji,
 • życiorys i list motywacyjny,

Kopie innych dokumentów i oświadczenia:

 • kopie świadectw pracy.

Dokumenty należy składać lub przesyłać w terminie do:

15-06-2008

pod adresem:

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego
Mickiewicza 58
87-600 Lipno
z dopiskiem ,,oferta pracy”

Inne informacje:

Oferty otrzymane po terminie lub niekompletne nie będą rozpatrywane. Osoby zakwalifikowane zostaną powiadomione o terminie rozmowy wstępnej. Oferty odrzucone zostaną odesłane.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 054 288 66 33.

metryczka


Wytworzył: Andrzej Jasiński (2 czerwca 2008)
Opublikował: Andrzej Jasiński (2 czerwca 2008, 08:04:08)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 2078