2006

2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007

2006

Decyzja z dnia 21.11.2006 r. w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie drewnianego pomostu rekreacyjno-wędkarskiego na wodach jeziora Orłowskiego

Lipno, dnia 21.11.2006 r. OŚ.6223-50/06 D E C Y Z J A Na podstawie art. 9 ust. 1, pkt. 19 lit. h, art.122 ust.1, pkt. 3, art.123 ust. 2, art.127 ust. 1 i 5, art.128 ust. 1, art. 131 ust. 1 i 2 , oraz 140 ust.1 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. [...]

Decyzja z dnia 13.11.2006 r. w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na pobór wody z jeziora Chojno-Ławki

Lipno, dnia 13.11.2006 r. OŚ.6223-46/06 D E C Y Z J A Na podstawie art.9 ust. 1, pkt. 19 lit. d, art. 37 pkt.1 , art. 122 ust. 1 pkt. 1 , art. 123 ust. 2, art. 127 ust. 2, art. 128, art. 131 i art. 140 ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. [...]

Decyzja z dnia 10.11.2006 r. w sprawie ustalenia linie brzegu części działki Nr 115/5 we wsi Sarnowo, gm. Skępe

Lipno, dnia 10.11.2006 r. OŚ.6223-45/06 D E C Y Z J A Na podstawie art. 15 ust. 2, pkt. 3 i ust. 3 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo Wodne ( t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 239, poz. 2019 i Nr 267, poz. 2255) oraz art. 104 Kodeksu Postępowania [...]

Decyzja z dnia 04.09.2006 r. w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego dla Wojciechowi Staśkiewiczowi

Lipno, dnia 04.09.2006 r. OŚ.6223-33/06 D E C Y Z J A Na podstawie art.9 ust. 1, pkt. 19 lit. d, art. 37 pkt.1 , art. 122 ust. 1 pkt. 1 i ust. 3 , art. 123 ust. 2, art. 127 ust. 2, art. 128, art. 131 i art. 140 ust. 1 ustawy z dnia 18 [...]

Decyzja z dnia 17.08.2006r. w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego dla Wójta Gminy Lipno

Lipno, dnia 17.08.2006 r. OŚ.6223-29/06 D E C Y Z J A Na podstawie art.9 ust. 1, pkt. 19 lit. d, art. 37 pkt.1 , art. 122 ust. 1 pkt. 1 i ust. 3 , art. 123 ust. 2, art. 127 ust. 2, art. 128, art. 131 i art. 140 ust. 1 ustawy z dnia 18 [...]

Decyzja z dnia 24.07.2006r. w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego dla Pana Marka Rzekońskiego właściciela zakładu „Masarnia” w Wielgiem

Lipno, dnia 24.07.2006 r. OŚ.6223-28/06 D E C Y Z J A Na podstawie art. 9 ust. 1 pkt. 17 , art. 122 ust. 1 pkt. 10, art. 123 ust. 2, art. 127 ust. 3, art. 128, art. 131ust. 3 i art. 140 ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo Wodne ( [...]

Decyzja z dnia 05.07.2006 r. w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego dla Pana Piotra Antoszewskiego właściciela firmy ANTMOT w Wielgiem

Lipno, dnia 05.07.2006 r. OŚ.6223-26/06 D E C Y Z J A Na podstawie art. 9 ust. 1 pkt. 17 , art. 122 ust. 1 pkt. 10, art. 123 ust. 2, art. 127 ust. 3, art. 128, art. 131ust. 3 i art. 140 ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo Wodne ( [...]

Decyzja z dnia 05.06.2006 r. w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego dla Spółki z o.o PALTRAK we Włocławku

Lipno, dnia 05.06.2006 r. OŚ.6223-21/06 D E C Y Z J A Na podstawie art. 9 ust. 2, pkt. 1 lit. d, art.122 ust.1 pkt. 3, art.123 ust. 2, art.127 ust. 1 i 5 , art.128 ust. 1, art. 131 ust. 1 i 2 , oraz 140 ust.1 ustawy z dnia 18 lipca 2001 [...]

Decyzja z dnia 05.06.2006 r. w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Lipno pozwolenia wodnoprawnego

Lipno, dnia 05.06.2006 r. OŚ.6223-22/06 D E C Y Z J A Na podstawie art.9 ust. 1, pkt. 19 lit. d, art. 37 pkt.1 , art. 122 ust. 1 pkt. 1 i ust. 3 ,art. 123 ust. 2, art. 127 ust. 2, art. 128, art. 131 i art. 140 ust. 1 ustawy z dnia 18 [...]

Decyzja z dnia 29.05.2006 r. w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego dla Pana Corneliusa van Es na wykonanie dziesięciu drewnianych pomostów wędkarskich

Lipno, dnia 29.05.2006 r. OŚ.6223-20/06 D E C Y Z J A Na podstawie art. 9 ust. 1, pkt. 19 lit. h, art.122 ust.1 i 3, art.123 ust. 2, art.127 ust. 1 i 5 , art.128 ust. 1, art. 131 ust. 1 i 2 , oraz 140 ust.1 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. [...]

Decyzja z dnia 9.05.2006 r. w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego Pana Pawła Jułga zam. we wsi Teodorowo, gm. Wielgie

Lipno, dnia 09.05.2006 r. OŚ.6223-19/06   D E C Y Z J A   Na podstawie art. 9 ust. 1, pkt. 19 lit. h, art.122 ust.1 i 3, art.123 ust. 2, art.127 ust. 1 i 5 , art.128 ust. 1,  art. 131 ust. 1 i 2 , oraz 140 ust.1  ustawy z [...]

Decyzja z dnia 28.04.2006 r. w sprawie umożenia postępowania wszczętego na wniosek Burmistrza Miasta i Gminy Skępe w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie drewnianego pomostu spacerowo-żeglarskiego

Lipno, dnia 28.04.2006 r. OŚ. 6223-18/06 D E C Y Z J A Na podstawie art. 105 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98 poz. 1071 , z 2001 r. Nr 49 poz. 509, z 2002 r. Nr 113 [...]

Decyzja z dnia 21.04.2006 r. w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego dla Koncernu Energetycznego ENERGA S.A. Oddział Zakład Energetyczny Toruń w Toruniu Rejon Energetyczny Rypin, ul. Piaski 31, 87-500 Rypin

Lipno, dnia 21.04.2006 r. OŚ.6223-15/06 D E C Y Z J A Na podstawie art. 9 ust. 2, pkt. 1 lit. d, art.122 ust.1 pkt. 3, art.123 ust. 2, art.127 ust. 1 i 5 , art.128 ust. 1, art. 131 ust. 1 i 2 , oraz 140 ust.1 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. [...]

Decyzja z dnia 21.03.2006 r. w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego Burmistrzowi Miasta i Gminy Dobrzyń n/W, 87-610 Dobrzyń n/W

Lipno, dnia 21.03.2006 r. OŚ.6223-10/06 D E C Y Z J A Na podstawie art. 31ust.4 pkt.4, art. 37 pkt.2 , art. 41, art. 42 ust. 1, art. 122 ust. 1 pkt. 1 , art. 123 ust. 2, art. 127 ust. 2, art. 128, art. 131 ust. 1 i 2 i art. 140 ust. 1 [...]

Decyzja z dnia 06.02.2006 r. w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzenie wód opadowych i roztopowych Fabryce Urządzeń Wentylacyjno-Klimatyzacyjnych KONWEKTOR Spółce z o.o. ul. Wojska Polskiego 6, 87-600 Lipno

Lipno, dnia 06.02.2006 r. OŚ.6223-52/05/06 D E C Y Z J A Na podstawie art. 31ust.4 pkt.4, art. 37 pkt.2 , art. 41, art. 42 ust. 1, art. 122 ust. 1 pkt. 1 , art. 123 ust. 2, art. 127 ust. 2, art. 128, art. 131 ust. 1 i 2 i art. 140 ust. [...]

Decyzja z dnia 24.01.2006 r. w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego Przedsiębiorstwu Produkcyjno-Handlowo-Usługowemu „Jaworski” Spółka z o.o. w Szpetalu Górnym, 87-811 Fabianki

Lipno, dnia 24.01.2006 r. OŚ.6223-1/06 D E C Y Z J A Na podstawie art. 31ust.4 pkt.4, art. 37 pkt.2 , art. 41, art. 42 ust. 1, art. 122 ust. 1 pkt. 1 , art. 123 ust. 2, art. 127 ust. 2, art. 128, art. 131 ust. 1 i 2 i art. 140 ust. 1 ustawy z [...]

Decyzja z dnia 17.01.2006 r. w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego Wójtowi Gminy Kikół, 87-620 Kikół

Lipno, dnia 17.01.2006 r. OŚ.6223-53/05/06 D E C Y Z J A Na podstawie art. 31ust.4 pkt.4, art. 37 pkt.2 , art. 41, art. 42 ust. 1, art. 122 ust. 1 pkt. 1 i ust. 3 i 4, art. 123 ust. 2, art. 127 ust. 2, art. 128, art. 131 i art. 140 ust. 1 [...]

Decyzja w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego Wójtowi Gminy Tłuchowo dla Przedsiębiorstwa Produkcyjno Handlowo Usługowego „EL-WODKAN”

Lipno, dnia 09.01.2006 r. OŚ.6223-51/05 D E C Y Z J A Na podstawie art. 31ust.4 pkt.4, art. 37 pkt.2 , art. 41, art. 42 ust. 1, art. 122 ust. 1 pkt. 1 i ust. 3 i 4, art. 123 ust. 2, art. 127 ust. 2, art. 128, art. 131 i art. 140 ust. 1 [...]

metryczka