2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007

Decyzja zatwierdzająca projekt budowlany i udzielająca pozwolenia na budowę Inwestorowi – Gminie Dobrzyń nad Wisłą

Lipno, dnia 25 lipca 2005r.


ArB- 7351-306/05I N F O R M A C J A


Na podstawie art. 32, ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r., Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627; zmiany z 2001r. Dz. U. Nr 115, poz. 1229; M.P. z 2002r. Nr 49, poz. 715; z 2002r. Dz. U. Nr 74, poz. 676; Nr 113, poz. 984; Nr 233, poz. 1957, z 2003r. Dz. U. Nr 190, poz. 1865),STAROSTA LIPNOWSKI

podaje do wiadomości, że w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie, zamieszczona została decyzja nr ArB-7351-306/05 z dnia 25 lipca 2005 r. zatwierdzająca projekt budowlany i udzielająca pozwolenia na budowę Inwestorowi – Gminie Dobrzyń nad Wisłą, z siedzibą 87-610 Dobrzyń nad Wisłą, ul. Szkolna 1 - pn:
rozbudowa i modernizacja komunalnej oczyszczalni ścieków typu „BIOKON”wraz z urządzeniami infrastruktury towarzyszącej zlokalizowanej w miejscowści Dobrzyń nad Wisłą na terenie działek nr ewid. 1387/2 i 757/2.


Otrzymują:

 1. Gmina Dobrzyń nad Wisłą
  87-610 Dobrzyń nad Wisłą
  ul. Szkolna 1.

 2. Burmistrz Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą
  celem wywieszenia na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu*.

 3. Wydział Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa w/m
  celem wywieszenia na tablicy ogłoszeń*.

 4. A/a(tablica ogłoszeń+strona internetowa Starostwa)EW


metryczka


Wytworzył: Robert Kapuściński (25 lipca 2005)
Opublikował: Arkadiusz Linkowski (3 sierpnia 2005, 10:44:54)

Ostatnia zmiana: Arkadiusz Linkowski (4 stycznia 2006, 11:50:45)
Zmieniono: Przeniesienie informacji

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 2245