2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007

Decyzja zatwierdzająca projekt budowlany i udzielająca pozwolenia na budowę dla POLKOMTEL S.A pn: Przebudowa – zmiana konfiguracji anten stacji bazowej telefonii komórkowej PLUS GSM Nr BT-4276 „WIELGIE” w Nowej Wsi gm Wielgie

Lipno, dnia 13 maja 2005r.


ArB- 7351-182/05


I N F O R M A C J A


Na podstawie art. 32, ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r., Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627; zmiany z 2001r. Dz. U. Nr 115, poz. 1229; M.P. z 2002r. Nr 49, poz. 715; z 2002r. Dz. U. Nr 74, poz. 676; Nr 113, poz. 984; Nr 233, poz. 1957, z 2003r. Dz. U. Nr 190, poz. 1865),


STAROSTA LIPNOWSKI


podaje do wiadomości, że w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie, zamieszczona została decyzja nr ArB-7351-182/05 z dnia 11 maja 2005r. zatwierdzająca projekt budowlany i udzielająca pozwolenia na budowę dla POLKOMTEL S.A., Al. Jerozolimskie 81, 02-001 Warszawa, REGION TECHNICZNY w Gdańsku, ul. St.Batorego 29-32, 81-366 Gdynia - pn:

Przebudowa – zmiana konfiguracji anten stacji bazowej telefonii komórkowej PLUS GSM Nr BT-4276 „WIELGIE” w Nowej Wsi gm Wielgie (dz. Nr 29/6).


metryczka


Wytworzył: Robert Kapuściński (13 maja 2005)
Opublikował: Arkadiusz Linkowski (18 maja 2005, 12:43:24)

Ostatnia zmiana: Arkadiusz Linkowski (4 stycznia 2006, 11:48:25)
Zmieniono: Przeniesienie informacji

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 2184