2005

2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007

2005

Decyzja w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego Polskiemu Koncernowi Naftowemu Orlen S.A. ul. Chemików 7, 09-411 Płock z dnia 21.12.2005 r.

  Lipno, dnia 21.12.2005 r. OŚ.6223-49/05 D E C Y Z J A Na podstawie art. 31ust.4 pkt.4, art. 37 pkt.2 , art. 41, art. 42 ust. 1, art. 122 ust. 1 pkt. 1 , art. 123 ust. 2, art. 127 ust. 2, art. 128, art. 131 ust. 1 i 2 i art. [...]

Decyzja w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego Burmistrzowi Miasta i Gminy Skępe z dnia 13.12.2005 r.

Lipno, dnia 13.12.2005 r. OŚ.6223-47/05 D E C Y Z J A Na podstawie art. 31ust.4 pkt.4, art. 37 pkt.2 , art. 41, art. 42 ust. 1, art. 122 ust. 1 pkt. 1 i ust. 3 i 4, art. 123 ust. 2, art. 127 ust. 2, art. 128, art. 131 i art. 140 ust. 1 [...]

Decyzja w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego Dyrektorowi Szkoły Podstawowej w Chalinie z dnia 09.12.2005 r.

Lipno, dnia 09.12.2005 r. OŚ.6223-44/05 D E C Y Z J A Na podstawie art. 31ust.4 pkt.4, art. 37 pkt.2 , art. 41, art. 42 ust. 1, art. 122 ust. 1 pkt. 1 , art. 123 ust. 2, art. 127 ust. 2, art. 128, art. 131 ust. 1 i 2 i art. 140 ust. 1 [...]

Decyzja w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego Burmistrzowi Miasta i Gminy Skępe

Lipno, dnia 15.11.2005 r. OŚ.6223-41/05 D E C Y Z J A Na podstawie art. 31ust.4 pkt.4, art. 37 pkt.2 , art. 41, art. 42 ust. 1, art. 122 ust. 1 pkt. 1 i ust. 3 i 4, art. 123 ust. 2, art. 127 ust. 2, art. 128, art. 131 i [...]

Decyzja w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego Dyrektorowi Domu Pomocy Społecznej Nowa Wieś, 87-603 Wielgie na odprowadzenie do rowu melioracyjnego R-78, ścieków socjalno-bytowych

Lipno, dnia 10.11.2005 r. OŚ.6223-40/05 D E C Y Z J A Na podstawie art. 31ust.4 pkt.4, art. 37 pkt.2 , art. 41, art. 42 ust. 1, art. 122 ust. 1 pkt. 1 i pkt. 3 , art. 123 ust. 2, art. 127 ust. 3, art. 128, [...]

Decyzja w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego Wójtowi Gminy Kikół na odprowadzenie oczyszczonych ścieków komunalnych

Lipno, dnia 20.10.2005 r. OŚ.6223-36/05 D E C Y Z J A Na podstawie art. 31ust.4 pkt.4, art. 37 pkt.2 , art. 41, art. 42 ust. 1, art. 122 ust. 1 pkt. 1 i pkt. 3 , art. 123 ust. 2, art. 127 ust. 3, art. 128, art. [...]

Decyzja w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego Burmistrzowi Miasta i Gminy Dobrzyń n/W na odprowadzenie oczyszczonych ścieków socjalno-bytowych

Lipno, dnia 11.10.2005 r. OŚ.6223-33/05 D E C Y Z J A Na podstawie art. 31ust.4 pkt.4, art. 37 pkt.2 , art. 41, art. 42 ust. 1, art. 122 ust. 1 pkt. 1 i pkt. 3 , art. 123 ust. 2, art. 127 ust. 3, art. 128, art. 131 ust. 1 [...]

Decyzja zatwierdzająca projekt budowlany i udzielająca pozwolenia na budowę Inwestorowi – Gminie Wielgie

Lipno, dnia 10 października 2005 roku STAROSTWO POWIATOWE 87 – 600 Lipno ul. Mickiewicza 58 tel. 287-20-95, fax. 287-20-39 ArB-7351- 405/05 Nr rej. wniosku: L. dz. 365/05 DECYZJA NR [...]

Decyzja zatwierdzająca projekt budowlany i udzielająca pozwolenia na budowę – Państwu Krystynie, Piotrowi i Rafałowi Nierychlewskim

Lipno, dnia 8 września 2005 rok ArB- 7351-369/05 INFORMACJA Na podstawie art. 32, ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r., Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627; zmiany z 2001r. Dz. U. Nr 115, poz. 1229; M.P. z 2002r. Nr 49, [...]

Decyzja w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego Wójtowi Gminy Chrostkowo na odprowadzenie wód opadowych z dróg powiatowych

Lipno, dnia 07.09.2005 r. OŚ.6223-27/05 D E C Y Z J A Na podstawie art. 31ust.4 pkt.4, art. 37 pkt.2 , art. 41, art. 42 ust. 1, art. 122 ust. 1 pkt. 1 i pkt. 3 , art. 123 ust. 2, art. 127 ust. 3, art. 128, art. 131 ust. 1 i 2 i art. 140 [...]

Decyzja zatwierdzająca projekt budowlany i udzielająca pozwolenia na budowę Inwestorowi – Gminie Dobrzyń nad Wisłą

Lipno, dnia 25 lipca 2005r. ArB- 7351-306/05 I N F O R M A C J A Na podstawie art. 32, ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r., Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627; zmiany z 2001r. Dz. U. Nr 115, poz. 1229; M.P. z 2002r. Nr [...]

Decyzja na wprowadzanie do powietrza gazów i pyłów po rozpatrzeniu wniosku: zakładu Przetwórstwo Mięsa „RAFAŁ” w Tomaszewie, gm. Lipno

Lipno, dnia 20.07.2005 OS. 7644-3/05 D e c y z j a na wprowadzanie do powietrza gazów i pyłów N podstawie art. 180 ust. 1, art. 183 ust.1, art. 188, art. 220 ust. 1 oraz art. 378 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo Ochrony [...]

Decyzja w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego Burmistrzowi Miasta i Gminy w Dobrzyniu n/W

Lipno, dnia 27.06.2005 r. OŚ.6223-16/05 D E C Y Z J A Na podstawie art. 9 ust. 1 pkt. 14 lit. a, art. 31ust.4 pkt.4, art. 37 pkt.2 , art. 41, art. 42 ust. 1, art. 122 ust. 1 pkt. 1 i ust. 3 i 4, art. 123 ust. 2, art. 127 ust. 2, art. 128, art. [...]

Decyzja zatwierdzająca projekt budowlany i udzielająca pozwolenia na budowę Inwestorowi – Gminie Wielgie, z siedzibą 87-603 Wielgie ul. Starowiejska 8

Lipno, dnia 27 czerwca 2005r. ArB- 7351-249/05 I N F O R M A C J A Na podstawie art. 32, ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r., Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627; zmiany z 2001r. Dz. U. Nr 115, poz. 1229; M.P. z 2002r. [...]

Decyzja zatwierdzająca projekt budowlany i udzielająca pozwolenia na budowę dla POLKOMTEL S.A pn: Przebudowa – zmiana konfiguracji anten stacji bazowej telefonii komórkowej PLUS GSM Nr BT-4276 „WIELGIE” w Nowej Wsi gm Wielgie

Lipno, dnia 13 maja 2005r. ArB- 7351-182/05 I N F O R M A C J A Na podstawie art. 32, ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r., Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627; zmiany z 2001r. Dz. U. Nr 115, poz. 1229; M.P. z 2002r. Nr [...]

Decyzja w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego dla Wójta Gminy Wielgie na odprowadzenie do rowu otwartego melioracji szczegółowych „Leniec” ścieków komunalnych z gminy Wielgie

  Lipno, dnia 09.05.2005 r. OŚ.6223-13/05 D E C Y Z J A Na podstawie art. 9 ust. 1 pkt. 14 lit. a, art. 31ust.4 pkt.4, art. 37 pkt.2 , art. 41, art. 42 ust. 1, art. 122 ust. 1 pkt. 1 i ust. 3 i 4, art. 123 ust. 2, art. 127 ust. 2, art. [...]

Decyzja w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego dla Zakładu Obsługi Komunalnej miasta Lipna na wykonanie dwóch piezometrów obserwacyjnych P IIIa i P IV monitoringu lokalnego czystości wód gruntowych w rejonie składowiska

Lipno, dnia 04.05.2005 r. OŚ.6223-11/05 D E C Y Z J A Na podstawie art. 9 ust. 1, pkt. 19 lit. h, art.122 ust.1 i 3, art.123 ust. 2, art.127 ust. 1 i 5, art.128 ust. 1, art. 131 ust. 1 i 2 , oraz 140 ust.1 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo [...]

Decyzja w sprawie zmiany punktu II podpunku 2 w decyzji-pozwoleniu wodnoprawnym Oś. 6223-82/04/05 z dnia 17.01.2005 r.

  Lipno, dnia 25.01.2005 r. OS. 6223-82/04/05 D E C Y Z J A Na podstawie art. 154 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98 poz. 1071 , z 2001 r. Nr 49 poz. 509, z 2002 r. Nr [...]

Decyzja w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego dla Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Bydgoszczy ul. Fordońska 6

  Lipno, dnia 25.01.2005 r. OŚ.6223-83/04/05 D E C Y Z J A Na podstawie art. 9 ust. 1 pkt. 14 ilt. c, art. 31ust.4 pkt.4, art. 37 pkt.2 , art. 41, art. 42 ust. 1, art. 122 ust. 1 pkt. 1 i ust. 3 i 4, art. 123 ust. 2, art. 127 ust. [...]

Decyzja w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego dla Wójta Gminy Tłuchowo

  Lipno, dnia 19.01.2005 r. OŚ.6223-84/04/05 D E C Y Z J A Na podstawie art. 9 ust. 1, pkt. 19 lit. h, art.122 ust.1 i 3, art.123 ust. 2, art.127 ust. 1 i 5, art.128 ust. 1, art. 131 ust. 1 i 2 , oraz 140 ust.1 ustawy z dnia 18 [...]

Decyzja na wprowadzenie do powietrza gazów i pyłów z emitorów technologicznych zlokalizowanych na terenie F.U.W.K. „KONWEKTOR” Sp. z o.o

  Lipno, dnia 18.01.2005 r. OS. 7644-8/04/05 D e c y z j a na wprowadzanie do powietrza gazów i pyłów Na podstawie art. 180 pkt 1, art. 183 ust.1, art. 220 ust. 1 oraz art. 378 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo Ochrony [...]

Decyzja w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego dla Burmistrza Miasta i Gminy Skępe

  Lipno, dnia 17.01.2005 r. OŚ.6223-82/04/05 D E C Y Z J A Na podstawie art. 9 ust. 1 pkt. 14 ilt. a, art. 31ust.4 pkt.4, art. 37 pkt.2 , art. 41, art. 42 ust. 1, art. 122 ust. 1 pkt. 1 i ust. 3 i 4, art. 123 ust. 2, art. 127 ust. [...]

Decyzja w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego dla Przedsiębiorstwa Produkcyjno-Handlowo-Usługowego TRANS-KRUSZ s.c.

  Lipno, dnia 06.01.2005 r. OŚ.6223-81/04/05 D E C Y Z J A Na podstawie art. 31, art. 37 pkt. 1, art. 122 ust. 1, art. 123 ust. 2, art. 127 ust. 2, art. 128, art. 131 i art. 140 ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo Wodne [...]

Decyzja w sprawie wprowadzanie do powietrza gazów i pyłów z instalacji kotłowni zlokalizowanej na terenie zakładu produkcyjnego w Lipnie przy ul. Wojska Polskiego 12

  Lipno, dnia 3.01.2005 r. OS. 7644-6/04/05 D e c y z j a na wprowadzanie do powietrza gazów i pyłów N podstawie art. 180 pkt 1, art. 183 ust.1, art. 220 ust. 1 oraz art. 378 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo Ochrony [...]

metryczka