2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007

Decyzja zatwierdzająca projekt budowlany i udzielająca pozwolenia na budowę Inwestorowi - „POLKOMTEL S.A.” z siedzibą w Warszawie przy Al. Jerozolimskich 81

 

Lipno, 15 listopada 2004 roku

ArB-7351-326/2004INFORMACJA

Na podstawie art. 32, ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska ( Dz. U. Nr 62 poz. 627; zmiany z 2001 roku Dz. U. Nr 115, poz 1229; Mon. Pol. z 2002 roku Nr 49, poz.715; z 2002 roku Dz.U. Nr 74, poz. 676; Nr 113, poz.984; Nr 233, poz. 1957; z 2003 roku Dz.U. Nr 190, poz. 1865;)STAROSTA LIPNOWSKI

podaje do wiadomości, że w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie, zamieszczona została decyzja nr ArB-7351-326/04 z dnia 15 listopada 2004r. zatwierdzająca projekt budowlany i udzielająca pozwolenia na budowę Inwestorowi - „POLKOMTEL S.A.” z siedzibą w Warszawie przy Al. Jerozolimskich 81 - pn:

Rozbudowie istniejącej stacji bazowej telefonii komórkowej PLUS GSM nr. BT 44106 „LIPNO” zlokalizowanej na kominie stalowym H=46 m w wieży kratowej na terenie Ciepłowni Osiedlowej w Lipnie przy ul. Wojska Polskiego, działka nr 719/7.


metryczka


Wytworzył: Robert Kapuściński (15 listopada 2004)
Opublikował: Arkadiusz Linkowski (17 listopada 2004, 08:50:38)

Ostatnia zmiana: Arkadiusz Linkowski (4 stycznia 2006, 11:34:59)
Zmieniono: Przeniesienie informacji

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 2157