2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007

Decyzja zatwierdzająca projekt budowlany i udzielająca pozwolenia na budowę Inwestorowi - POLKOMTEL S. A. Al. Jerozolimskie 81, 02 - 001 Warszawa - pn.

 

Lipno, dnia 22 lipca 2004 r.

ArB-7351-192/2004I N F O R M A C J A


Na podstawie art. 32, ust. 2 z dnia 27 kwietnia 2001 roku, Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 1229; z 2002r. Nr 74, poz. 676; Nr 113 poz. 984; M.P. Nr49, poz. 715; Nr 233, poz. 1957)STAROSTA LIPNOWSKI


podaje do wiadomości, że w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie, zamieszczona została decyzja nr ArB-7351-192/2004 z dnia 22 lipca 2004r. zatwierdzająca projekt budowlany i udzielająca pozwolenia na budowę Inwestorowi - POLKOMTEL S. A. Al. Jerozolimskie 81, 02 - 001 Warszawa - pn.

STACJI BAZOWEJ TELEFONII KOMÓRKOWEJ PLUS GSM BT4-43850 ,,KIKÓŁ'', zlokalizowanej na terenie istniejącej stacji PTK CENTERTEL w miejscowości Lubin, gm. Kikół, działka nr 368.metryczka


Wytworzył: Grażyna Watkowska (22 lipca 2004)
Opublikował: Arkadiusz Linkowski (2 sierpnia 2004, 13:59:48)

Ostatnia zmiana: Arkadiusz Linkowski (4 stycznia 2006, 11:28:39)
Zmieniono: Przeniesienie informacji

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 2231