2004

2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007

2004

Decyzja w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego dla Burmistrza Miasta i Gminy Skępe na wykonanie pomostu kąpielowego

  Lipno, dnia 08.12.2004 r. OŚ.6223-65/04 D E C Y Z J A Na podstawie art. 9 ust. 1, pkt. 19 lit. h, art.122 ust.1 i 3, art.123 ust. 2, art.127 ust. 1 i 5 , art.128 ust. 1, art. 131 ust. 1 i 2 , oraz 140 ust.1 ustawy z dnia 18 lipca [...]

Decyzja zatwierdzająca projekt budowlany i udzielająca pozwolenia na budowę Inwestorowi - „POLKOMTEL S.A.” z siedzibą w Warszawie przy Al. Jerozolimskich 81

  Lipno, 15 listopada 2004 roku ArB-7351-326/2004 INFORMACJA Na podstawie art. 32, ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska ( Dz. U. Nr 62 poz. 627; zmiany z 2001 roku Dz. U. Nr 115, poz 1229; Mon. Pol. z [...]

Decyzja w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego dla Gminy Kikół na: pobór wód podziemnych z ujęcia gminnego w Kikole i odprowadzenie wód popłucznych

  Lipno, dnia 08.11.2004 r. OŚ.6223-58/04 D E C Y Z J A Na podstawie art. 31, art. 37 pkt. 1 i 2 , art. 41, art. 42 ust. 1, art. 122 ust. 1 pkt. 1 i ust. 3 i 4, art. 123 ust. 2, art. 127 ust. 2, art. 128, art. 131 i art. 140 ust. [...]

Decyzja zatwierdzająca projekt budowlany i udzielająca pozwolenia na budowę Inwestorowi - Panu Bronisławowi Jaromirskiemu zamieszkałemu Plac Wolności 3/4, 87-800 Włocławek

  Lipno, dnia 8 listopada 2004r. ArB- 7351-325/04 I N F O R M A C J A Na podstawie art. 32, ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r., Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627; zmiany z 2001r. Dz. U. Nr 115, poz. 1229; M.P. [...]

Decyzja zatwierdzająca projekt budowlany i udzielająca pozwolenia na budowę Inwestorowi – Polskiej Telefonii Komórkowej ,,Centertel” Sp. z o.o. ul. Skierniewicka 10a, 01-230 Warszawa

  Lipno, dnia 6 października 2004r. ArB- 7351-291/04 I N F O R M A C J A Na podstawie art. 32, ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r., Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62 z 2001r. poz. 627), STAROSTA LIPNOWSKI podaje [...]

Decyzja zatwierdzająca projekt budowlany i udzielająca pozwolenia na budowę Inwestorowi - POLKOMTEL S.A. z siedzibą w Warszawie Al. Jerozolimskie 81

  Lipno, dnia 6 października 2004r. ArB- 7351-289/04 I N F O R M A C J A Na podstawie art. 32, ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r., Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62 z 2001r. poz. 627), STAROSTA LIPNOWSKI podaje [...]

Decyzja w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego dla Przedsiębiorstwa Produkcyjno - Handlowo – Usługowego „TRAS-KRUSZ s.c. ” S. Olesiński, C. Orłowski, T. Szychulski z siedzibą w Zbytkowie Nr 41, 87-615 Łochocin na wykonanie

Lipno, dnia 24.09.2004 r. OŚ.6223-53/04   D E C Y Z J A               Na podstawie art. 5 ust. 1, 2 i 3, art. 9 ust. 1 pkt. 1 , art. 10 ust. 2, art. 11 ust. 1 pkt. 4 , art. 22 [...]

Decyzja w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego dla Przedsiębiorstwa Handlowo – Usługowego „GALON” Kazimierz Górniewicz, Sabina Górniewicz Kamień Kotowy, 87-605 Tłuchowo na odprowadzenie wód opadowych i roztopowych do rowu m

Lipno, dnia 24.09.2004 r. OŚ.6223-52/04   D E C Y Z J A   Na podstawie art. 9 ust. 1 pkt. 14 ilt. c, art. 31ust.4 pkt.4, art. 37 pkt.2 , art. 41, art. 42 ust. 1, art. 122 ust. 1 pkt. 1 i ust. 3 i 4, art. 123 ust. 2, art. 127 [...]

Decyzja w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego dla Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej w Warszawie, ul. Podleśna 61 w imieniu którego występuje: Nowe Przedsiębiorstwo Geologiczne s.c. w Częstochowie, ul. 1-go Maja 5/7 na wykonanie urzą

  Lipno, dnia 23.09.2004 r. OŚ.6223-51/04   D E C Y Z J A   Na podstawie art. 9 ust. 2 pkt. 1 ilt. b, art. 64, art. 102 ust. 3, art. 103 ust. 1, ar. 104 ust. 2 pkt. 2, art. 107 ust. 2, art. 122 ust. 1 pkt. 3, art. 127 [...]

Decyzja w sprawie pozwolenie na wprowadzanie pyłów i gazów do powietrza z instalacji kotłowni zakładowej zlokalizowanej na terenie Z.P.O.W. „DAWTONA” Zakład w Lipnie, ul. Wojska Polskiego 12

Lipno, dnia 2.09.2004 r. OS. 7644-5/04 D e c y z j a na wprowadzanie do powietrza gazów i pyłów N podstawie art. 180 ust. 1, art. 183 ust.1, art. 220 ust. 1 oraz art. 378 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo Ochrony Środowiska (Dz. [...]

Decyzja w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego dla Kujawsko – Pomorskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych we Włocławku na wykonanie melioracji gruntów rolnych pn.: „Chalin – Ruszkowo zad. I i III”.

  Lipno, dnia 25.08.2004 r. OŚ.6223-48/04 D E C Y Z J A Na podstawie art.31 ust. 4 pkt. 1 , art.70, 73 ust. 1 pkt. 1, art.74 ust. 1 i 2 , art.77 ust. 1, art. 122 ust. 1 pkt. 3, art. 127 ust. 5, art128 ust. 1 i4, art. 131 ust.4, oraz [...]

Decyzja w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego dla Pań Julii i Romany Wszelaki, zam. Sikórz, gm. Chrostkowo na wykonanie pomostu rekreacyjno-wypoczynkowego o konstrukcji drewnianej na działce Nr 104 na jeziorze Sikórz, gm. Chrostkowo

Lipno, dnia 11.08.2004 r. OŚ.6223-46/04 D E C Y Z J A Na podstawie art.122.1 i 3, art.123.2, art.127.1 i 2 , art.128.1, art. 131.1 i 2 , oraz 140.1 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo Wodne (Dz. U. z 2001 r. Nr 115 poz. 1229, Nr 154, poz. [...]

Decyzja zatwierdzająca projekt budowlany i udzielająca pozwolenia na budowę Inwestorowi - Przedsiębiorstwu Robót Drogowych Sp. z o.o. ul. Wojska Poskiego 8, 87-600 Lipno

Lipno, dnia 10 sierpnia 2004 r. ArB-7351-215/2004 I N F O R M A C J A Na podstawie art. 32, ust. 2 z dnia 27 kwietnia 2001 roku, Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 1229; z 2002r. Nr 74, poz. 676; Nr 113 poz. 984; M.P. Nr49, [...]

Decyzja zatwierdzająca projekt budowlany i udzielająca pozwolenia na budowę Inwestorowi Panu Andrzejowi Balickiemu zam. ul. Ogrodowa 14b, 87-600 Lipno

Lipno, dnia 10 sierpnia 2004 r. ArB-7351-214/2004 I N F O R M A C J A Na podstawie art. 32, ust. 2 z dnia 27 kwietnia 2001 roku, Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 1229; z 2002r. Nr 74, poz. 676; Nr 113 poz. 984; M.P. Nr49, [...]

Decyzja w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego dla Kujawsko-Pomorskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych we Włocławku ...

Lipno, dnia 06.08.2004 r. OŚ.6223-47/04 D E C Y Z J A Na podstawie art.37 pkt 4, art.122 ust.1 pkt 1 i 2, art.123 ust.2, art.127 ust. 5 , art.128 ust. 1 i ust. 4, art. 131 , art. 132 oraz 140 ust.1 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo Wodne [...]

Decyzja zatwierdzająca projekt budowlany i udzielająca pozwolenia na budowę Inwestorowi - POLKOMTEL S. A. Al. Jerozolimskie 81, 02 - 001 Warszawa - pn.

  Lipno, dnia 22 lipca 2004 r. ArB-7351-192/2004 I N F O R M A C J A Na podstawie art. 32, ust. 2 z dnia 27 kwietnia 2001 roku, Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 1229; z 2002r. Nr 74, poz. 676; Nr 113 poz. 984; M.P. Nr49, [...]

Decyzja zatwierdzająca projekt budowlany i udzielająca pozwolenia na rozbudowę Inwestorowi – Firmie Handlowej Export-Import Sebastian Onka ul. Lipnowska 20, 87-610 Dobrzyń n/Wisłą – pn.: ZAMRAŻALNI OWOCÓW I WARZYW O POMIESZCZENIA PRZEC

 Lipno, dnia 14 lipca 2004 r. ArB-7351-179/2004 I N F O R M A C J A Na podstawie art. 32, ust. 2 z dnia 27 kwietnia 2001 roku, Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 1229; z 2002r. Nr 74, poz. 676; Nr 113 poz. 984; M.P. Nr49, [...]

Decyzja w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego dla Kujawsko – Pomorskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych we Włocławku

Lipno, dnia 04.06.2004 r. OŚ. 6223 - 36/04 D E C Y Z J A Na podstawie art., art.: 31 ust. 4 pkt.1, 70, 73 ust. 1 pkt. 1 i 2, 74 ust. 1 i 2, 77 ust. 1, 122 ust. 1 pkt. 3, 127 ust. 5, 128 ust. 1 i ust. 4, 131 ust. 4, 140 ust. 1 ustawy z dnia 18 [...]

Decyzja w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na rolnicze wykorzystania ścieków technologicznych na terenie gm. Lipno w miejscowości Złotopole

  Lipno, dnia 02.06.2004 r. OS. 6223-35/04 D E C Y Z J A Na podstawie art., art.:31 ust. 4 pkt.6, 44, 46 ust. 1, 122 ust. 1 pkt. 4, 123 ust. 2 i 3, 127 ust. 1 i 2, 128 ust. 1 pkt. 4, 5,8 i 9, 131 ust. 1 i 2, 140 ust. 1 ustawy z [...]

Decyzja na wprowadzanie do powietrza gazów i pyłów po rozpatrzeniu wniosku Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Lipnie

Lipno, dnia 24.05.2004 OS. 7644-3/04 D e c y z j ana wprowadzanie do powietrza gazów i pyłów N podstawie art. 180 ust. 1, art. 183 ust.1, art. 220 ust. 1 oraz art. 378 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo Ochrony Środowiska (Dz. U. Nr [...]

Decyzja w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego dla Zakładu Usługowego „WOD – BUD”

  Lipno, dnia 18.05.2004 r. OŚ. 6223 – 34 / 04 D E C Y Z J A Na podstawie art.31 ust. 4 pkt. 4, art. 37 pkt. 2, art. 39 pkt. 2, art. 41 ust.1 i 2, art. 42, art.122 ust. 1, ust. 3 i 4, art.123 ust. 2, art.127 ust. 1 i 2, [...]

metryczka