2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007

Wydano pozwolenie na budowę składowiska odpadów komunalnych w miejscowości Lipno

Lipno, dnia 10 października 2003 r.

ArB-7351-301/03

I N F O R M A C J A

Na podstawie art. 32, ust. 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62 z 2001 r., poz. 627 ze zm.)

S T A R O S T A     L I P N O W S K I

Podaje do wiadomości, że w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie zamieszczona została decyzja znak: ArB-7351-301/2003 z dnia 10 października 2003 r. zatwierdzająca projekt budowlany i udzielająca pozwolenia na budowę inwestycji Inwestorowi – Gminie Miasta Lipna, pn.:

SKŁADOWISKA ODPADÓW KOMUNALNYCH WRAZ Z KOMPOSTOWNIĄ W MIEJSCOWOŚCI LIPNO, UL. KARD. WYSZYŃSKIEGO – OBRĘB GEODEZYJNY NR 2 - DZIAŁKI NR 277/1, 278/1, 278/3 i 4.

metryczka


Wytworzył: Z. Ziomek (13 października 2003)
Opublikował: Zbigniew Ziomek (13 października 2003, 11:43:18)

Ostatnia zmiana: Arkadiusz Linkowski (4 stycznia 2006, 11:22:46)
Zmieniono: Przeniesienie informacji

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 2901