Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy - stanowisko ds. obsługi sekretariatu

 

OGŁOSZENIE O NABORZE NA STANOWISKO
D/S. OBSŁUGI SEKRETARIATUStarosta Lipnowski
ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy
w Starostwie Powiatowym w Lipnie
stanowisko ds. obsługi sekretariatuI. Wymagania niezbędne:

 1. wykształcenie wyższe administracyjne

 2. doświadczenie zawodowe: co najmniej 1 rok pracy w Starostwie Powiatowym lub innym urzędzie na stanowisku związanym z obsługą sekretariatu

 3. znajomość przepisów dotyczących procedur administracyjnych


II. Wymagania dodatkowe

Predyspozycje osobowościowe: umiejętność analizy i poprawnego wnioskowania, odporność na stres, komunikatywność, zdolności organizacyjne, samodzielność, odpowiedzialność.


III. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:


Zadania główne

 1. prowadzenie obsługi kancelaryjnej Starostwa – prowadzenie rejestrów korespondencji

 2. prowadzenie sekretariatu Starosty, Wicestarosty i Sekretarza Powiatu

 3. prowadzenie terminarza zajęć Starosty i Wicestarosty


Zadania pomocnicze

 1. prowadzenie ewidencji poleceń wyjazdów służbowych i prywatnych


IV. Wymagane dokumenty

 1. życiorys (CV),

 2. list motywacyjny

 3. dyplom ukończenia studiów wyższych

 4. kwestionariusz osobowy

 5. inne dokumenty potwierdzające dodatkowe kwalifikacje i umiejętności.


Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w siedzibie Starostwa Powiatowego w Lipnie, pocztą elektroniczną na adres: starosta@lipnowski.powiat.pl (w przypadku posiadanych uprawnień do podpisu elektronicznego) lub pocztą na adres Starostwa Powiatowego w Lipnie, ul. Sierakowskiego 10 b, 87-600 Lipno z dopiskiem: „Dotyczy naboru na stanowisko ds. obsługi sekretariatu ”.

Wniosek na leży złożyć do dnia 24 stycznia 2006 roku. Aplikacje, które wpłyną po upływie wyznaczonego terminu nie będą rozpatrywane (decyduje data nadania w urzędzie pocztowym).

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczana na stronie internetowej Biuletyn Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Lipnie (www.bip.lipnowski.powiat.pl) oraz na tablicy informacyjnej przy ul. Sierakowskiego 10B i ul. Mickiewicza 58 w Lipnie. Lista osób, które zakwalifikowały się do dalszego etapu ukaże się w www.bip.lipnowski.powiat.pl i na tablicach w dniu 25 stycznia 2006 roku. Test kwalifikacyjny i rozmowa kwalifikacyjna odbędą się w dniu 26 stycznia 2006 r. o godz. 1000 w siedzibie Starostwa Powiatowego w Lipnie przy ul. Sierakowskiego 10 B, 87-600 Lipno.

Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, szczegółowe CV (z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej), powinny być opatrzone klauzurą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002r. Nr 142, poz. 1593 z późn. zm.”).

 

KWESTIONARIUSZ OSOBOWY (23kB) word - Plik do pobrania


LISTA KANDYDATÓW, KTÓRZY SPEŁNIAJĄ WYMAGANIA FORMALNE (81kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Starosta Lipnowski (9 stycznia 2006)
Opublikował: Arkadiusz Linkowski (9 stycznia 2006, 14:18:39)

Ostatnia zmiana: Arkadiusz Linkowski (27 czerwca 2007, 09:01:57)
Zmieniono: Aktualizacja informacji

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 3426