Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy - stanowisko ds. rejestracji pojazdów

OGŁOSZENIE O NABORZE NA STANOWISKO
D/S. REJESTACJI POJAZDÓW


Starosta Lipnowski
ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy
w Starostwie Powiatowym w Lipnie
I. Wymagania niezbędne:

 1. Wykształcenie wyższe informatyczne

 2. Co najmniej dwa lata pracy przy rejestracji pojazdów, znajomość obsługi systemu ,,POJAZD”


II. Wymagania dodatkowe:

 1. znajomość przepisów prawa o ruchu ,

 2. znajomość obsługi komputera w zakresie programów: system „POJAZD” , lex, obsługi Internetu ,

 3. uczciwość , odporność na stres, zdolności percepcyjne, komunikatywność, zdolności organizacyjne, odpowiedzialność.


III. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:


Zadania główne:

 1. Przyjmowanie wniosków wraz z wymaganymi załącznikami w sprawie :

 • czasowej i stałej rejestracji,

 • stałego wycofania z ruchu pojazdów

 • wydawanie wtórników dokumentów,

 1. Dokonywanie rejestracji pojazdów oraz wydawanie dowodów rejestracyjnych i tablic,

 2. Wpisywanie adnotacji w dowodach rejestracyjnych HAK , GAZ ,VAT, TAXI

 3. Wykonywanie niezbędnych kserokopii dla potrzeb Wydziału,

 4. Kierowanie pojazdów na dodatkowe badania techniczne,

 5. Wpisywanie w dowodach rejestracyjnych odpowiednich zastrzeżeń,

 6. Prowadzenie ewidencji i rejestracji pojazdów w systemie „POJAZD”


Zadania pomocnicze:

 1. Załatwianie innych spraw zleconych przez Naczelnika Wydziału


IV. Wymagane dokumenty:

 1. życiorys (CV)

 2. list motywacyjny

 3. dokument poświadczający wykształcenie (dyplom lub zaświadczenie o stanie odbytych studiów)

 4. kwestionariusz osobowy

 5. inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach


Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w siedzibie Starostwa Powiatowego w Lipnie, pocztą elektroniczną na adres: starosta@lipnowski.powiat.pl w przypadku posiadanych uprawnień do podpisu elektronicznego lub pocztą na adres Starostwa z dopiskiem: Dotyczy naboru na stanowisko ds. rejestracji pojazdów w terminie do dnia 15.12.2005 roku.

Aplikacje, które wpłyną do Starostwa po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczana na stronie internetowej Biuletyn Informacji Publicznej www.bip.lipnowski.powiat.pl oraz na tablicy informacyjnej przy ul. Sierakowskiego 10B w Lipnie.

Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, szczegółowe CV (z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej), powinny być opatrzone klauzurą: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002r. Nr 142, poz. 1593 z późn. zm.).

KWESTIONARIUSZ OSOBOWY (23kB) word - Plik do pobrania

LISTA KANDYDATÓW, KTÓRZY SPEŁNIAJĄ WYMAGANIA FORMALNE (62kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Starosta Lipnowski (1 grudnia 2005)
Opublikował: Jaromir Piotrkiewicz (1 grudnia 2005, 13:12:18)

Ostatnia zmiana: Arkadiusz Linkowski (27 czerwca 2007, 08:13:08)
Zmieniono: Korekta informacji

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 3641