Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy - stanowisko Informatyk

Starosta Lipnowski

OGŁASZA NABÓR
NA WOLNE STANOWISKO PRACY
W STAROSTWIE POWIATOWYM W LIPNIE
UL. SIERAKOWSKIEGO 10 B, 87-600 LIPNO


Informatyk
(nazwa stanowiska pracy)


 1. Wymagania niezbędne:

 1. wykształcenie wyższe informatyczne

 2. doświadczenie zawodowe: co najmniej 2 lata pracy na stanowisku informatyka

 3. znajomość przepisów prawnych dotyczących stanowiska


 1. Wymagania dodatkowe:
  Sumienne, staranne i terminowe wykonywanie powierzonych zadań, samodzielność, komunikatywność, odpowiedzialność.

 2. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

  Zadania główne:

 1. koordynowanie działań z zakresu informatyki w Starostwie Powiatowym w Lipnie

 2. zabezpieczenie ciągłości funkcjonowania infrastruktury informatycznej,

 3. zabezpieczenie przestrzegania prawa autorskiego i ochrony danych osobowych przy używaniu oprogramowania informatycznego w Starostwie Powiatowym w Lipnie,

 4. wdrażanie postępu technicznego w informatyzacji Starostwa Powiatowego w Lipnie

 5. ochrona systemów informatycznych, nadzór nad przestrzeganiem instrukcji ochrony systemów informatycznych

 6. opracowywanie i realizacja planów finansowych dotyczących informatyzacji w Starostwie Powiatowym w Lipnie,

 7. prowadzenie inwestycji w zakresie infrastruktury technicznej.


Zadania pomocnicze:

 1. inwentaryzacja sprzętu komputerowego i oprogramowania zainstalowanego w wydziałach,

 2. organizacja szkoleń w zakresie obsługi sprzętu i oprogramowania informatycznego.


 1. Wymagane dokumenty:

 1. list motywacyjny

 2. życiorys (CV)

 3. kopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie

 4. kwestionariusz osobowy

 5. inne dodatkowe dokumenty potwierdzające dodatkowe kwalifikacje i umiejętności.

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w siedzibie Starostwa Powiatowego w Lipnie, pocztą elektroniczną na adres: starosta@lipnowski.powiat.pl (w przypadku posiadanych uprawnień do podpisu elektronicznego) lub pocztą na adres Starostwa Powiatowego w Lipnie, ul. Sierakowskiego 10 b, 87-600 Lipno z dopiskiem: „Dotyczy naboru na stanowisko informatyka”.

Wniosek należy złożyć do dnia 22.07.2008 roku. Aplikacje, które wpłyną po upływie wyznaczonego terminu nie będą rozpatrywane (decyduje data wpływu do Starostwa Powiatowego w Lipnie).

Informacja o wynikach naboru będzie umieszczana na stronie internetowej Biuletyn Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Lipnie (www.bip.lipnowski.powiat.pl) oraz na tablicy informacyjnej przy ul. Sierakowskiego 10B i ul. Mickiewicza 58 w Lipnie. Lista osób, które zakwalifikowały się do dalszego etapu ukaże się w www.bip.lipnowski.powiat.pl i na tablicach w dniu 23.07.2008 roku. Test kwalifikacyjny i rozmowa kwalifikacyjna odbędą się w dniu 24.07.2008 r. o godz. 1000 w siedzibie Starostwa Powiatowego w Lipnie przy ul. Sierakowskiego 10 B, 87-600 Lipno.

Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, szczegółowe CV (z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej), powinny być opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002r. Nr 142, poz. 1593 z późn. zm.”).

KWESTIONARIUSZ OSOBOWY - PLIK DO POBRANIA (23kB) plik

Lista kandydatów spełniających wymagania formalne - plik do pobrania (1804kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Starosta Lipnowski (8 lipca 2008)
Opublikował: Aneta Ofmańska (8 lipca 2008, 14:42:38)

Ostatnia zmiana: Aneta Ofmańska (23 lipca 2008, 11:56:52)
Zmieniono: Korekta informacji

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 3160