Ogłoszenia o naborze na wolne stanowiska urzędnicze w Starostwie Powiatowym w Lipnie

Ogłoszenia o naborze na wolne stanowiska urzędnicze w Starostwie Powiatowym w Lipnie

Lista kandydatów spełniających wymagania formalne.

Informujemy, że w wyniku wstępnej selekcji na ww. stanowisko pracy , do następnego etapu rekrutacji zakwalifikowali się następujący kandydaci:Lista kandydatów spełniających wymagania formalne dotyczy stanowiska ds. obsługi urządzeń [...]

Starosta Lipnowski ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy ds. obsługi PZON

Starosta Lipnowski OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY W STAROSTWIE POWIATOWYM W LIPNIE UL. SIERAKOWSKIEGO 10 B, 87-600 LIPNO stanowisko ds. obsługi PZON (nazwa stanowiska [...]

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko referenta ds księgowości w Wielofunkcyjnej Placówce Opiekuńczo Wychowawczej

    Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko referenta ds. księgowości w Wielofunkcyjnej Placówce Opiekuńczo - Wychowawczej w Lipnie     [...]

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko ds.architektury i budownictwa

  Lista kandydatówstanowisko ds. architektury i budownictwanazwa stanowiska pracy Informujemy, że w wyniku wstępnej selekcji na ww. stanowisko pracy, do natępnego etapu rekrutacji zakwalifikowali się następujący kndydaci:1. Kuropatwa [...]

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy - stanowisko Informatyk

Starosta Lipnowski OGŁASZA NABÓRNA WOLNE STANOWISKO PRACYW STAROSTWIE POWIATOWYM W LIPNIEUL. SIERAKOWSKIEGO 10 B, 87-600 LIPNO Informatyk(nazwa stanowiska pracy) Wymagania niezbędne: wykształcenie wyższe [...]

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy ds. informacji publicznej

  Starosta Lipnowski ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy ds. informacji bublicznej       [...]

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy: stanowisko ds. kontroli

Starosta Lipnowski OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY W STAROSTWIE POWIATOWYM W LIPNIE UL. SIERAKOWSKIEGO 10 B, 87-600 LIPNO stanowisko ds. kontroli Treść ogłoszenia znajduje się w za [...]

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy: stanowisko ds. audytu wewnętrznego

STAROSTA LIPNOWSKI OGŁASZA NABÓRNA WOLNE STANOWISKO PRACYW STAROSTWIE POWIATOWYM W LIPNIEUL. SIERAKOWSKIEGO 10 B, 87-600 LIPNO stanowisko ds. audytu wewnętrznego(nazwa stanowiska pracy) Wymagania niezbędne: wykształcenie [...]

metryczka