Ogłoszenie o naborze na wolne stanowiska pracy w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego w Lipnie

 

Biuletyn nr: 18/2006

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Lipnie


poszukuje kandydatów na stanowisko:


referenta d/s administracyjno – biurowych


Liczba lub wymiar etatu: 1


Główne obowiązki:

 • obsługa kancelaryjna Inspektoratu,

 • weryfikowanie dokumentów wpływających do Inspektoratu pod względem ich kompletności,

 • obsługa komputera oraz innych urządzeń biurowych (fax, kserokopiarka).


Wykształcenie:

wyższe lub średnie administracyjne, informatyczne


Wymagania konieczne:

 • doświadczenie zawodowe: co najmniej 2 lata pracy w administracji publicznej,

 • znajomość ustawy Kpa,

 • umiejętność redagowania pism urzędowych,

 • umiejętność obsługi komputera,

 • umiejętność pracy w zespole,

 • posiadanie prawa jazdy kategorii B.


Wymagania pożądane:

 • znajomość ustawy prawo budowlane,

 • znajomość spraw związanych z administrowaniem i gospodarką materiałową,

 • samodzielność, rzetelność, dokładność,

 • odpowiedzialność i dyspozycyjność.


Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • kopia pierwszych trzech stron dowodu osobistego lub kopia nowego dowodu osobistego,

 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,

 • oświadczenia kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych i o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie,

 • oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji,

 • życiorys i list motywacyjny.


Kopie innych dokumentów i oświadczenia:

 • kopie świadectw pracy.


Dokumenty należy składać w terminie do: 30.09.2006r.

na adres:

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Lipnie
ul. Mickiewicza 58
87-600 Lipno
z dopiskiem ,,oferta pracy”


Inne informacje:

Kandydaci zakwalifikowani, zostaną powiadomieni o terminie rozmowy kwalifikacyjnej. Osoby, których oferty zostaną odrzucone, nie będą powiadamiane. Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone.

Dodatkowe informacje: (0-54) 288 66 33.

metryczka


Wytworzył: Andrzej Jasiński (15 września 2006)
Opublikował: Arkadiusz Linkowski (15 września 2006, 12:00:11)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 4163