Dokumenty dotyczące ochrony środowiska w powiecie

Dokumenty dotyczące ochrony środowiska w powiecie

„Program Ochrony Środowiska dla Powiatu Lipnowskiego na lata 2022-2026”

Rada Powiatu w Lipnie Uchwałą Nr XX1/138/2017 z dnia 10 stycznia 2017 r. przyjęła „Program Ochrony Środowiska dla Powiatu Lipnowskiego na lata 2016-2018 z perspektywą do roku 2022”, który realizuje cele polityki ochrony środowiska [...]

Raport z realizacji „Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Lipnowskiego na lata 2016-2018 z perspektywą do roku 2022”

Rada Powiatu w Lipnie Uchwałą Nr XX1/138/2017 z dnia 10 stycznia 2017 r. przyjęła „„Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Lipnowskiego na lata 2016-2018 z perspektywą do roku 2022”, który realizuje cele polityki ochrony [...]

Dokumenty dotyczące ochrony środowiska w powiecie

Informujemy, że Rada Powiatu w Lipnie uchwaliła „Program Ochrony Środowiska dla Powiatu Lipnowskiego na lata 2016-2018 z perspektywą do [...]

metryczka