Kompetencje Wydziału Edukacji

Wydział Edukacji


Do Wydziału Edukacji należy realizacja zadań wynikających z obowiązujących przepisów prawa
i aktów wewnętrznych Starostwa
oraz nadzór nad ich realizacją, w szczególności w zakresie:

 1. tworzenia, przekształcania oraz likwidacji publicznych szkół i placówek oświatowych, których zakładanie i prowadzenie jest zadaniem własnym powiatu,

 2. zapewnienia kształcenia, wychowania i opieki w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Powiat Lipnowski, w tym zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków nauki i pracy dla uczniów i pracowników,

 3. nadzoru nad organizacją pracy szkół i placówek oświatowych,

 4. nadzoru nad prawidłowością przekazywania przez jednostki oświatowe danych stanowiących podstawę ustalenia części oświatowej subwencji ogólnej dla Powiatu do Systemu Informacji Oświatowej,

 5. wspierania pracy oraz finansowania szkół i placówek oświatowych,

 6. udzielania dotacji niepublicznym szkołom i placówkom oświatowym,

 7. realizacji programów i projektów finansowanych ze środków zewnętrznych,

 8. prowadzenia ewidencji szkół i placówek niepublicznych,

 9. awansu zawodowego nauczycieli, w szczególności postępowania egzaminacyjnego na stopień nauczyciela mianowanego,

 10. przyznawania świadczenia zdrowotnego dla nauczycieli,

 11. realizacji dofinansowania dokształcania zawodowego nauczycieli,

 12. przeprowadzania konkursów na stanowisko dyrektora szkoły/placówki oświatowej prowadzonej przez Powiat Lipnowski,

 13. kierowania do kształcenia specjalnego, w tym nieletnich do młodzieżowych ośrodków wychowawczych,

 14. przyznawania stypendiów dla uczniów szkół prowadzonych przez Powiat Lipnowski

 15. rekrutacji uczniów do szkół ponadpodstawowych,

 16. współpracy z organami nadzoru pedagogicznego


metryczka


Wytworzył: Edyta Zielińska (30 czerwca 2003)
Opublikował: Edyta Zielińska (30 czerwca 2003, 10:55:12)

Ostatnia zmiana: Marta Piątkiewicz (4 lutego 2020, 08:57:49)
Zmieniono: Aktualizacja

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 5843