Biuro Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego

BIURO SPRAW OBYWATELSKICH I ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO


1. W zakresie prowadzenia spraw obywatelskich:

 • rejestracja wizyt w punktach nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie powiatu,

 • nadzór nad punktami nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie powiatu pod względem organizacyjnym oraz finansowym,

 • sprawozdawczość z obsługi punktów nieodpłatnej pomocy prawnej ;

 • wydawanie zezwoleń na przewóz zwłok z zagranicy;

 • wydawanie zezwoleń na przejazd pojazdów nienormatywnych;

 • prowadzenie współpracy z WKU Włocławek w sprawie odznaczeń za “ Zasługi dla Obronności Kraju” dla ludności powiatu Lipnowskiego;

 • prowadzenie spraw ochrony informacji niejawnych Starostwa Powiatowego w Lipnie.

2. W zakresie organizacji i przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej:

 • coroczne przygotowanie i przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej na terenie powiatu.

3. W zakresie kierowania obronnością:

 • wdrażanie nowych rozwiązań I przepisów w zakresie planowania przygotowań przedsięwzięć obronnych I ochrony ludności.

4. W zakresie nadzoru na organizacją ruchu na drogach powiatowych i gminnych:

 • wydawanie zatwierdzeń projektów organizacji ruchu na drogach powiatowych i gminnych;

 • wydawanie opinii w sprawie zatwierdzenia zmian organizacji ruchu na drogach powiatowych I gminnych;

 • kontrole dróg powiatowych I gminnych wg. Planu kontroli prawidłowości zastosowania, wykonania, funkcjonowania I utrzymania wszystkich znaków drogowych, urządzeń sygnalizacji świetlnej, urządzeń sygnalizacji dźwiękowej oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego, umieszczonych na drogach powiatowych;

 • wydawane są decyzje na wykorzystanie dróg w sposób szczególny.

5. W zakresie nadzoru nad stowarzyszeniami:

 • nadzór nad stowarzyszeniami;

 • prowadzenie rejestru stowarzyszeń zwykłych prowadzonego przez starostę.

6. W zakresie spraw zarządzania kryzysowego:

 • wykonywanie wszelkich przedsięwzięć wynikających z aktów prawnych związanych z zarządzaniem kryzysowym;

 • monitorowanie, reagowanie i usuwanie skutów zagrożeń występujących na terenie Powiatu Lipnowskiego;

 • przeprowadzanie szkoleń, ćwiczeń I treningów z zakresu zarządzania kryzysowego;

 • organizowanie I prowadzenie spraw związanych z ochroną infrastruktury technicznej,obsługi kombatantów oraz niektóych osób będących ofiarami represji wojennej I okrsu powojennego;

 • realizacja zadań wynikających z przepisów prawa w zakresie planowania cywilnego.

Biuro wykonuje swoje zadania na podstawie sporządzonego wcześniej planu (akt wewnętrzny).
Z wykonanych zadań sporządzane jest roczne sprawozdanie. Biuro realizuje swoje zadania wynikające z obowiązujących przepisów prawa i aktów wewnętrznych Starostwa.


Pracownicy: Paweł Znaniecki – kierownik biura,

Elżbieta Błaszkiewicz inspektor.


Dane kontaktowe: Budynek ul. Mickiewicza 58, I piętro pokój nr 13 i 14. tel. 54 288 66 36.
 

Kompetencje Biura Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego

Pracownicy Biura Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego

Wykaz spraw - jak załatwić sprawę?

metryczka


Wytworzył: Arkadiusz Linkowski (20 września 2004)
Opublikował: Arkadiusz Linkowski (20 września 2004, 10:51:20)

Ostatnia zmiana: Marta Piątkiewicz (31 lipca 2019, 09:55:08)
Zmieniono: Aktualizacja informacji

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 9485