Rozstrzygnięcie przetargu


Na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 1 Ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo Zamówień Publicznych / Dz.U. z 2010 r. Nr 113 poz. 759 z późn. zm. /,
Dyrekcja Zespołu Szkół Technicznych w Lipnie zawiadamia o rozstrzygnięciu przetargu nieograniczonego w dniu  30 czerwca 2011 r.
dot: roboty budowlane związane z remontem budynku głównego Zespołu Szkół Technicznych przy ul. Okrzei 3 w Lipnie w zakresie remontu sal
 lekcyjnych: malowania ścian i sufitów, wykonania izolacji podposadzkowych i nowych posadzek oraz wykonanie ścianek działowych.
 
wybrano ofertę Nr 2 firmy
 
        Firma Budowlana
             „ DOMEX”
          ul. Toruńska 136 B
     87-802   Włocławek
 Uzasadnienie :
oferta złożona przez w/w firmę  spełniała warunki SIWZ , zawierała najniższą cenę brutto i zgodnie z opisem kryteriów otrzymała maksymalną liczbę
punktów – 100 .
     
   oferta z niższą liczbą uzyskanych punktów :
oferta nr 1 firmy
 
Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe
     „ Pro – Met „
     Mariusz Pankiewicz
       ul. Polna 17
   87-800 Włocławek
Uzasadnienie :
oferta spełniała warunki SIWZ uzyskując liczbę punktów –  77,92
 
Informacja o wyniku przetargu została zamieszczona na stronie internetowej ZST / www.zstlipno.republika.pl /  oraz na tablicy ogłoszeń w budynku szkoły.
 
 
 
 

metryczka


Wytworzył: Janusz Wacławiak (1 lipca 2011)
Opublikował: Janusz Wacławiak (1 lipca 2011, 10:22:16)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 2269