"Wykaz symboliki i numeracji teczek prowadzonych w Wydziale Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa"

 

Wykaz symboliki i numeracji teczek prowadzonych w Wydziale Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa

OŚ.6110 – Opinie rad gmin – uzgodnienie limitu zalesień;

OŚ.6116 – Postępowanie egzekucyjne;

OŚ.6118 – Pisma dot. lasów;

OŚ.6119 – Zezwolenia na przedwczesny wyrąb lasu;

OŚ.6111 – Zmiana lasu na użytek rolny;

OŚ.6114 – Zalesienia gruntów rolnych;

OŚ.6115 – Wnioski do kolegium (sądu) dot. lasów;

OŚ.6117 – Porozumienia z Nadleśnictwami – protokóły z kontroli;

OŚ.6100 – Przepisy prawne dot. lasów;

OŚ.3052 – Przetarg na uproszczony plan urządzenia lasu;

OŚ.0223 – Sprawozdania statystyczne z lasów;

OŚ.6125 – Przepisy prawne dot. łowiectwa;

OŚ.6126 – Pisma dot. łowiectwa;

OŚ.6120 – Plany łowieckie;

OŚ.6127 - Czynsz dzierżawny;

OŚ.7650 – Gospodarcze korzystanie ze środowiska;

OŚ.6223 – Pozwolenia wodnoprawne;

OŚ.6200 – Przepisy prawne dot. wody;

OŚ.6212 – Spółki wodne;

OŚ.3050 – Rejestr wniosków o udzielenie dotacji z PFOŚ i GW w Lipnie;

OŚ.3052 – Dotacje z PFOŚ i GW w Lipnie;

OŚ.3010 – Sprawy finansowe wydziału;

OŚ.7521 – Projekty  prac geologicznych;

OŚ.7510 – Geologia surowcowa;

OŚ.7511 – Sprawozdania z zakresu prawa geologicznego i górniczego;

OŚ.7501 – Opłata eksploatacyjna;

OŚ.7500 – Pisma dot. geologii;

OŚ.7520 – Hydrogeologia;

OŚ.7530 – Geologia inżynierska;

OŚ.7633 – Uzgadnianie warunków zabudowy i zagospodarowania terenu oraz projektów budowy inwestycji mogących pogorszyć stan środowiska;

OŚ.7647 – Pisma dot. ochrony środowiska;

OŚ.6213 – Melioracje;

OŚ. 605 – Sprawy dot. rolnictwa;

OŚ.600 – Sprawy dot. weterynarii;

OŚ.6030 – Sprawy uznania rozpłodników za odpowiednie do hodowli;

OŚ.7353 – Zawiadomienie o rozpoczęciu użytkowania obiektów budowlanych;

OŚ.766 – Udostępnianie informacji o środowisku;

OŚ.0321 – Statystyczne opracowania końcowe własne;

OŚ.7650 – Rejestr instalacji podlegających zgłoszeniu;

OŚ.7644 – Decyzje o dopuszczeniu emisji zanieczyszczeń do atmosfery;

OŚ.7620 – Dokumentacja Planu Gospodarki Odpadami;

OŚ. 7628 – Decyzje, informacje i programy dot. odpadów;

OŚ.7627 – Przepisy prawne dot. odpadów;

OŚ.7629 – Instrukcje eksploatacji składowisk odpadów;

OŚ.613 – Ochrona przyrody;

OŚ.7622 – Popularyzacja i propaganda w dziedzinie ochrony środowiska;

 

 

metryczka


Wytworzył: Katarzyna Klimaszewska (30 czerwca 2003)
Opublikował: Katarzyna Klimaszewska (30 czerwca 2003, 12:02:28)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 4270