Wykaz symboli i numeracji teczek Wydziału Komunikacji i Transportu.

Wykaz symboliki i numeracji teczek Wydziału Komunikacji i Transportu

541 Przepisy prawne dotyczące komunikacji, drogownictwa, transportu,

5500 – Ewidencja i rejestracja pojazdów samochodowych,

5501. –Ewidencja innych pojazdów,

5510 – Wydawanie i cofanie uprawnień dla diagnostów,

5511 –Wydawanie i cofanie uprawnień do prowadzenia stacji diagnostycznych,

5512 – Okresowe kontrole stacji diagnostycznych,

5513 – Ograniczenia zakresu badań prowadzonych przez stacje diagnostyczne,

5514 – Kursy kwalifikacyjne dla instruktorów nauki jazdy,

5515 – Wpisywanie i skreślanie z ewidencji instruktorów,

5516 – Nadzór nad szkoleniem kierowców,

5517 – Wydawanie i cofanie zezwoleń na prowadzenie szkoleń dla przyszłych kierowców,

5520 – Akta ewidencyjne osób, którym wydano prawa jazdy lub świadectwa kwalifikacyjne, odmówiono wydania takich dokumentów lub je zatrzymano,

5521 – Karty kierowców,

5522 – Ewidencja osób bez uprawnień,

5523 – Rejestry praw jazdy, wtórników lub pozwoleń,

5524 – Wydawanie uprawnień dla egzaminatorów na prawa jazdy kategorii ,,T”,

5525 – Egzaminy państwowe na prawa jazdy   kategorii ,,T’,

5526 – Uprawnienia do kierowania rowerem, motorowerem i pojazdem zaprzęgowym,

5527 – Utrzymanie punktów egzaminacyjnych i sprzętu do egzaminów na prawo jazdy kat. ,,T’,

5530 – Zasady udzielania licencji,

5531 – Wydane licencje i wnioski licencyjne

5532 – Rejestry wydanych licencji,

metryczka


Wytworzył: Paweł Szlągiewicz (27 czerwca 2003)
Opublikował: Paweł Szlągiewicz (27 czerwca 2003, 14:36:20)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 4330