Rejestry i ewidencje

Rejestry i ewidencje

Wydział Finansowy - rejestry i ewidencje

  Posiadana dokumentacja: 0220 – Sprawozdania zbiorcze i jednostkowe 0221 – Sprawozdania jednostek podległych 0222 – Sprawozdania zbiorcze 0240 – Analizy własne 0910 – Plany kontroli inspekcji 1427 [...]

"Wykaz symboliki i numeracji teczek prowadzonych w Wydziale Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa"

  Wykaz symboliki i numeracji teczek prowadzonych w Wydziale Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa OŚ.6110 – Opinie rad gmin – uzgodnienie limitu zalesień; OŚ.6116 – Postępowanie egzekucyjne; OŚ.6118 – Pisma dot. [...]

Jednolity rzeczowy wykaz akt obowiązujących w Wydziale Architektury i Budownictwa

W  Wydziale Architektury i  Budownictwa obowiązuje następujący jednolity rzeczowy wykaz akt:   ArB -   730       Przepisy prawne dotyczące Budownictwa i [...]

Wykaz symboli i numeracji teczek Wydziału Komunikacji i Transportu.

Wykaz symboliki i numeracji teczek Wydziału Komunikacji i Transportu 541 – Przepisy prawne dotyczące komunikacji, drogownictwa, transportu, 5500 – Ewidencja i rejestracja pojazdów samochodowych, 5501. –Ewidencja innych [...]

Wykaz symboliki i numeracji teczek prowadzonych w Wydziale Geodezji,Kartografii,Katastru i Gospodarki Nieruchomościami

Wykaz symboliki i numeracji teczek 0712 - Współdziałanie z terenowymi organami administracji rządowej 0713 - Współdziałanie z terenowymi organami inspekcji rządowej 0714 - Współdziałanie z organami samorządu terytorialnego 0715 - [...]

metryczka