WYKAZ SPRAW DO ZAŁATWIENIA Z KOMPETENCJI WYDZIAŁÓW

WYKAZ SPRAW Z KOMPETENCJI BIURA SPRAW OBYWATELSKICH I ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO

 1. ORGANIZACJA RUCHU
 2. POJAZDY NIENORMATYWNE
 3. SPROWADZENIE ZWŁOK Z ZAGRANICY
 4. WYKORZYSTANIE DRÓG W SPOSÓB SZCZEGÓLNY
 5. WNIOSEK O WYDANIE POZWOLENIA NA PORUSZANIE SIĘ POJAZDAMI CIĘŻAROWYMI O RZECZYWISTEJ MASIE CAŁKOWITEJ POWYŻEJ 15 TON


WYKAZ SPRAW Z KOMPETENCJI WYDZIAŁU KOMUNIKACJI I TRANSPORTU

Rejestracja pojazdów:

 1. REJESTRACJA SAMOCHODU Z ZAGRANICY
 2. REJESTRACJA NOWEGO POJAZDU ZAKUPIONEGO NA TERENIE POLSKI
 3. ZGŁOSZENIE ZBYCIA POJAZDU
 4. REJESTRACJA POJAZDU ZABYTKOWEGO
 5. WTÓRNIK LUB WYMIANA DOWODU REJESTRACYJNEGO
 6. WTÓRNIK TABLIC (Y) REJESTRACYJNYCH W SKUTEK ICH UTRATY LUB ZNISZCZENIA
 7. WTÓRNIK LUB WYMIANA KARTY POJAZDU
 8. WTÓRNIK NALEPKI KONTROLNEJ (NA SZYBĘ)
 9. DOKONANIE ADNOTACJI W DOWODZIE REJESTRACYJNYM (GAZ), (HAK), (L), (VAT ), (TAXI), (PIT)
 10. ODBIÓR DOWODU REJESTRACYJNEGO (POZWOLENIA CZASOWEGO) ZATRZYMANEGO PRZEZ POLICJĘ
 11. WYMIANA DOWODU REJESTRACYJNEGO - BRAK MIEJSCA NA WPIS BADAŃ TECHNICZNYCH
 12. ZMIANY W DOWODZIE REJESTRACYJNYM (DANE TECHNICZNE) BEZ ZMIANY RODZAJU POJAZDU
 13. ZAWIADOMIENIE O WPROWADZENIU W POJEŹDZIE ZAREJESTROWANYM ZMIAN KONSTRUKCYJNYCH POJAZDU - ZMIANA RODZAJU POJAZDU
 14. WYREJESTROWANIE POJAZDU (KRADZIEŻ)
 15. WYREJESTROWANIE POJAZDU (ZŁOMOWANIE)
 16. WYCOFANIE CZASOWE POJAZDU Z RUCHU
 17. DODATKOWA TABLICA REJESTRACYJNA – WYDANIE
 18. REJESTRACJA (WYREJESTROWANIE) DROGĄ ELEKTRONICZNĄ
 19. PROFESJONALNA REJESTRACJA POJAZDÓW
Klauzula informacyjna (212kB) pdf

Prawa jazdy:

 1. UZYSKANIE PROFILU KANDYDATA NA KIEROWCĘ UMOŻLIWIAJĄCEGO PRZYSTĄPIENIE DO EGZAMINU KONTROLNEGO SPRAWDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE
 2. WYMIANA PRAWA JAZDY W CELU UMIESZCZENIA WPISU POTWIERDZAJĄCEGO UZYSKANIE KWALIFIKACJI WSTĘPNEJ LUB UKOŃCZENIE SZKOLENIA OKRESOWEGO
 3. WYMIANA PRAWA JAZDY WYDANEGO ZA GRANICĄ NA POLSKIE PRAWO JAZDY
 4. WYDANIE ZEZWOLENIA NA KIEROWANIE POJAZDEM UPRZYWILEJOWANYM LUB POJAZDEM PRZEWOŻĄCYM WARTOŚCI PIENIĘŻNE
 5. DOKONYWANIE WPISU DO EWIDENCJI INSTRUKTORÓW I WYDAWANIE LEGITYMACJI INSTRUKTORA
 6. UZYSKANIE MIĘDZYNARODOWEGO PRAWA JAZDY
 7. PRZEDŁUŻENIE LEGITYMACJI INSTRUKTORA
 8. Karta Kwalifikacji Kierowcy
 9. UZYSKANIE ZAŚWIADCZENIA POTWIERDZAJĄCEGO WYDANE UPRAWNIENIA DO KIEROWANIA POJAZDAMI
 10. UZYSKANIE PROFILU KIEROWCY ZAWODOWEGO
Klauzula informacyjna (212kB) pdf
Transport, Stacje Kontroli Pojazdów, Ośrodki Szkolenia Kierowców:
 1. UZYSKANIE LICENCJI NA WYKONYWANIE TRANSPORTU DROGOWEGO W ZAKRESIE POŚREDNICTWA PRZY PRZEWOZIE RZECZY
 2. UZYSKANIE LICENCJI NA WYKONYWANIE KRAJOWEGO TRANSPORTU DROGOWEGO OSÓB POJAZDEM SAMOCHODOWYM PRZEZNACZONYM KONSTRUKCYJNIE DO PRZEWOZU POWYŻEJ 7 OSÓB I NIE WIĘCEJ NIŻ 9 OSÓB ŁĄCZNIE Z KIEROWCĄ.
 3. UZYSKANIE LICENCJI NA WYKONYWANIE KRAJOWEGO TRANSPORTU DROGOWEGO OSÓB SAMOCHODEM OSOBOWYM.
 4. UZYSKANIE DODATKOWEGO WYPISU Z ZEZWOLENIA NA WYKONYWANIE ZAWODU PRZEWOŹNIKA DROGOWEGO LUB Z LICENCJI NA KRAJOWY TRANSPORT DROGOWY
 5. UZYSKANIE WTÓRNIKA ZEZWOLENIA NA WYKONYWANIE ZAWODU PRZEWOŹNIKA DROGOWEGO LUB LICENCJI NA KRAJOWY TRANSPORT DROGOWY LUB WTÓRNIKA WYPISU Z TYCH DOKUMENTÓW.
 6. ZMIANA TREŚCI ZEZWOLENIA NA WYKONYWANIE ZAWODU PRZEWOŹNIKA DROGOWEGO LUB LICENCJI NA KRAJOWY TRANSPORT DROGOWY.
 7. UZYSKANIE ZAŚWIADCZENIA NA KRAJOWE PRZEWOZY DROGOWE NA POTRZEBY WŁASNE OSÓB I RZECZY
 8. ZGŁASZANIE ZMIAN W ZAŚWIADCZENIU NA KRAJOWE PRZEWOZY WŁASNE OSÓB I RZECZY.
 9. UZYSKANIE ZEZWOLENIA NA WYKONYWANIE REGULARNYCH PRZEWOZÓW OSÓB W KRAJOWYM TRANSPORCIE DROGOWYM.
 10. UZYSKANIE ZEZWOLENIA NA PRZEWOZY REGULARNE SPECJALNE W KRAJOWYM TRANSPORCIE DROGOWYM OSÓB.
 11. UZYSKANIE ZAŚWIADCZENIA O WPISIE DO REJESTRU PRZEDSIĘBIORCÓW PROWADZĄCYCH STACJĘ KONTROLI POJAZDÓW
 12. UZYSKANIE UPRAWNIEŃ DO PRZEPROWADZANIA BADAŃ TECHNICZNYCH POJAZDÓW
 13. UZYSKANIE ZAŚWIADCZENIA O WPISIE DO REJESTRU PRZEDSIĘBIORCÓW PROWADZĄCYCH OŚRODKI SZKOLENIA KIEROWCÓW
Klauzula informacyjna (208kB) pdf

Klauzula informacyjna - Ośrodki szkolenia kierowców (211kB) pdf

Opłaty:

             OPŁATY POBIERANE W WYDZIALE KOMUNIKACJIWYKAZ SPRAW Z KOMPETENCJI WYDZIAŁU ŚRODOWISKA I ARCHITEKTURY

WYKAZ SPRAW Z KOMPETENCJI WYDZIAŁU GEODEZJI, KARTOGRAFII, KATASTRU I GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI

WYKAZ SPRAW Z KOMPETENCJI WYDZIAŁU FINANSOWEGOWYKAZ SPRAW Z KOMPETENCJI WYDZIAŁU EDUKACJI

 1. SKIEROWANIE DO KSZTAŁCENIA SPECJALNEGO DZIECI I MŁODZIEŻY
 2. WZÓR WNIOSKU O SKIEROWANIE DO KSZTAŁCENIA SPECJALNEGO
 3. KLAUZULA INFORMACYJNA


  metryczka


  Wytworzył: Arkadiusz Linkowski (20 marca 2004)
  Opublikował: Arkadiusz Linkowski (22 marca 2004, 10:14:04)

  Ostatnia zmiana: Dariusz Baranowski (21 października 2022, 08:33:04)
  Zmieniono: Aktualizacja informacji

  rejestr zmian tej informacji »


  Liczba odsłon: 44359