Informacja dotycząca działalności Stowarzyszenia Rozwoju Sołectwa Rachcin

 
	"Stowarzyszenie Rozwoju Sołectwa Rachcin to organizacja pozarządowa 
powołana w celu uchronienia przed likwidacją Szkoły Podstawowej w Rachcinie, 
gm. Bobrowniki. Dzięki uporowi mieszkańców i działaczy Stowarzyszenia cel 
został osiągnięty.
	Tradycja oświatowa jest w Rachcinie zakorzeniona mocno i sięga czasów 
konspiracyjnej szkółki języka polskiego utworzonej w Rachcinie po powstaniu 
styczniowym. W zachowanej kronice spisanej w 1938 roku czytamy "(...) 
kiedy władza rosyjska docierała do wioski hasło trafiało najpierw do szkółki i 
dzieci rozbiegały się po krzakakach i parowach kryjąc drewniane tabliczki do 
pisania. Nauczyciel zajmował się pracą u gospodarza". W 1919 r. powstała 
stała szkoła, która w 1926 r. uzyskała murowany budynek wzniesiony z funduszy 
Władysława Krazińskiego. Kierownik szkoły Kazimierz Ziemniewicz zginął w 
niemieckim obozie śmierci Mauthausen - Gusen w 1941 roku. W 1962 zbudowano 
obecny budynek szkolny. 
	Tradycją szkoły jest organizowana od 1925 roku „Choinka Noworoczna”, na 
której program składają się występy artystyczne dzieci, paczki od Mikołaja, a 
od zakończenia II wojny światowej – również zabawa taneczna.
	Sportowym świętem społeczności lokalnej są mecze piłki nożnej synowie–ojcowie”, rozgrywane od wielu lat z okazji Dnia Dziecka na boisku 
szkolnym w Rachcinie.
	W 2007 r. szkoła miała zostać zamknięta, ale postępowanie likwidacyjne 
zakwestionowało na wniosek mieszkańców kuratorium oświaty. W tym samym roku 
zostało zarejestrowane Stowarzyszenie Rozwoju Sołectwa Rachcin, które zawarło 
porozumienie z władzami samorządowymi i przejęło szkołę. Prezesem 
Stowarzyszenia został Władysław Kraziński, prawnuk budowniczego szkoły z 1926 
roku.
	Od 1 września 2008 roku szkołą zarządza Stowarzyszenie, które uzyskało 
działkę szkolną od Gminy Bobrowniki w użyczenie nieodpłatne na okres 15 lat z 
możliwością przedłużenia. Ponadto Stowarzyszenie prowadzić będzie Małe 
Przedszkole, które uzyskało wpis do ewidencji prowadzonej przez Gminę 
Bobrowniki. W planach jest kontynuacja budowy sali gimnastycznej przy Szkole 
Podstawowej w Rachcinie."

Będziemy wdzięczni, jeśli zechcą Państwo naszą prośbę spełnić. 

metryczka


Wytworzył: Karol Kostrzewski (26 września 2008)
Opublikował: Aneta Ofmańska (23 października 2008, 12:16:10)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 4700