dane statystyczne

Ilość uczniów w poszczególnych oddziałach

Zespołu Szkół im. W. Łukasińskiego w SKĘPEM

w roku szkolnym 2005 /2006

Lp.

Typy szkoły

Okres nauki

KL I

KL II

KL III

KL IV

Razem oddz./uczniów

1.

TECHNIKUM OCHRONY ŚRODOWISKA

Technik ochrony środowiska

4

1/26

1/33

1/25

1/19

4/103

2.

TECHNIKUM ŻYWIENIA Technik żywienia i gospodarstwa domowego

4

1/31

1/31

1/26

1/24

4/112

3.

LICEUM PROFILOWANE

Profil ekonomiczno-administracyjny

3

1/21

1/21

4.

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE

3

1/34

1/31

1/31

3/96

5.

SZKOŁA POLICEALNA

Technik ekonomista

1

1/19

1/19

6.

POLICEALNE STUDIUM ZAWODOWE

Technik handlowiec

2

1/26

1/26

7.

TECHNIKUM UZUPEŁNIAJĄCE– zaoczne

Technik rolnik

3

1/28

1/28

8.

TECHNIKUM ROLNICZE

3-letnie – zaoczne

Technik rolnik

3

1/24

1/24

Ogółem

16/429 

metryczka


Wytworzył: Skibicka (26 września 2003)
Opublikował: Bożena Skibicka (26 września 2003, 18:34:03)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 2701