Uchwały Zarządu

Uchwały Zarządu

Uchwała Nr 28/2003 Zarządu Powiatu w Lipnie w sprawie powołania na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkół w Lipnie

    Uchwała Nr 28/2003 Zarządu Powiatu w Lipnie z dnia 16 czerwca 2003 r.   w sprawie: powołania na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkół w Lipnie.            Na podstawie [...]

Uchwała Nr 27/2003 Zarządu Powiatu w Lipnie w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie na czas określony majątku trwałego nieruchomego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Lipnie

  Uchwała Nr 27/2003 Zarządu Powiatu w Lipnie z dnia 12 czerwca 2003 roku   w sprawie: wyrażenia zgody na wydzierżawienie na czas określony majątku trwałego nieruchomego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w [...]

Uchwała Nr 26/2003 Zarządu Powiatu w Lipnie w sprawie wyrażenia zgody na wynajem pomieszczeń Zarządu Dróg Powiatowych w Lipnie

  Uchwała Nr 26/2003 Zarządu Powiatu w Lipnie z dnia 12 czerwca 2003r.    w sprawie: wyrażenia zgody na wynajem pomieszczeń Zarządu Dróg Powiatowych w Lipnie            Na [...]

Uchwała Nr 25/2003 Zarządu Powiatu w Lipnie w sprawie zmian w budżecie Powiatu Lipnowskiego na 2003 rok

  Uchwała Nr 25/2003 Zarządu Powiatu w Lipnie z 5 czerwca 2003 r.     w sprawie: zmian w budżecie Powiatu Lipnowskiego na 2003 rok.           Na podstawie art. 32, ust. 2 pkt. 4 [...]

Uchwała Nr 24/2003 Zarządu Powiatu w Lipnie w sprawie przyjęcia Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Urzędu Pracy w Lipnie

    Uchwała Nr 24/2003 Zarządu Powiatu w Lipnie z dnia 22 maja 2003r.   w sprawie: przyjęcia Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Urzędu Pracy w Lipnie.            Na [...]

Uchwała Nr 23/2003 Zarządu Powiatu w Lipnie w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie majątku trwałego nieruchomego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Lipnie

  Uchwała Nr 23/2003 Zarządu Powiatu w Lipnie z dnia 22 maja 2003 roku    w sprawie: wyrażenia zgody na wydzierżawienie majątku trwałego nieruchomego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Lipnie [...]

Uchwała Nr 22/2003 Zarządu Powiatu w Lipnie w sprawie ustalenia harmonogramu dochodów i wydatków budżetowych na 2003 rok

  Uchwała Zarządu Nr 22/2003 Powiatu Lipnowskiego z dnia 22 maja 2003 r.     w sprawie: ustalenia harmonogramu dochodów i wydatków budżetowych na 2003 rok.     Na podstawie art. 29, ust. 2 ustawy z dnia  z [...]

Uchwała Nr 21/2003 Zarządu Powiatu w Lipnie w sprawie zmian w budżecie Powiatu Lipnowskiego na 2003 rok

  Uchwała Nr 21/2003 Zarządu Powiatu w Lipnie z 12 maja 2003 r.     w sprawie: zmian w budżecie Powiatu Lipnowskiego na 2003 rok.                  Na [...]

Uchwała Nr 20/2003 Zarządu Powiatu w Lipnie w sprawie powołania na stanowisko Kierownika Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Lipnie

  Uchwała Nr 20/2003 Zarządu Powiatu w Lipnie z dnia 14 kwietnia 2003r.     w sprawie: powołania na stanowisko Kierownika Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w [...]

Uchwała Nr 19/2003 Zarządu Powiatu w Lipnie w sprawie zmian w budżecie Powiatu Lipnowskiego na 2003 rok

  Uchwała Nr 19/2003 Zarządu Powiatu w Lipnie z 10 kwietnia 2003 r.     w sprawie: zmian w budżecie Powiatu Lipnowskiego na 2003 rok.                  [...]

Uchwała Nr 18/2003 Zarządu Powiatu w Lipnie w sprawie kontroli doraźnej w Internacie Zespołu Szkół w Skępem

  Uchwała Nr 18/2003 Zarządu Powiatu w Lipnie z dnia 18 marca 2003 roku     w sprawie: kontroli doraźnej w Internacie Zespołu Szkół w [...]

Uchwała Nr 17 /2003 Zarządu Powiatu w Lipnie w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu powiatu za 2002 roku

  Uchwała Nr 17 /2003 Zarządu Powiatu w Lipnie z 18 marca 2003 r.     w sprawie: sprawozdania rocznego z wykonania budżetu powiatu za 2002 [...]

Uchwała Nr 16/2003 Zarządu Powiatu w Lipnie w sprawie w sprawie: cofnięcia powierzenia obowiązków Kierownika Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Lipnie

  Uchwała Nr 16/2003 Zarządu Powiatu w Lipnie z dnia 18 marca 2003r.     w sprawie: cofnięcia powierzenia obowiązków Kierownika Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Lipnie [...]

Uchwała Nr 15/2003 Zarządu Powiatu w Lipnie w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków Dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Lipnie

  Uchwała Nr 15/2003 Zarządu Powiatu w Lipnie z dnia 18 marca 2003 roku     w sprawie: powierzenia pełnienia obowiązków Dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Lipnie.     Na podstawie art. 36a ust. 1, [...]

Uchwała Nr 14 /2003 Zarządu Powiatu w Lipnie w sprawie odwołania ze stanowiska Dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Lipnie

  Uchwała Nr 14 /2003 Zarządu Powiatu w Lipnie z dnia 18 marca 2003r.     w sprawie: odwołania ze stanowiska Dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w [...]

Uchwała Nr 13/2003 Zarządu Powiatu w Lipnie w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Domu Pomocy Społecznej w Nowej Wsi

  Uchwała Nr 13/2003 Zarządu Powiatu w Lipnie z dnia  13 marca 2003r.     w sprawie: nadania Regulaminu Organizacyjnego Domu Pomocy Społecznej w Nowej [...]

Uchwała Nr 12/2003 Zarządu Powiatu w Lipnie w sprawie przyznania dyrektorom szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez powiat lipnowski dodatku motywacyjnego

  Uchwała Nr 12/2003 Zarządu Powiatu w Lipnie z dnia 13 marca 2003 roku     w sprawie: przyznania dyrektorom szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez powiat lipnowski dodatku motywacyjnego     Na [...]

Uchwała Nr 11/2003 Zarządu Powiatu w Lipnie w sprawie wyrażenia zgody na wynajem pomieszczenia Gminnego Ośrodka Zdrowia w Czernikowie

  Uchwała Nr 11/2003 Zarządu Powiatu w Lipnie z dnia 13 marca 2003r.     w sprawie: wyrażenia zgody na wynajem pomieszczenia Gminnego Ośrodka Zdrowia w Czernikowie. [...]

Uchwała Nr 10/2003 Zarządu Powiatu w Lipnie w sprawie powołania do składu Komisji ds. przeprowadzenia inwentaryzacji i przekazania mienia Skarbu Państwa na rzecz Powiatu, przedstawicieli powiatu

  Uchwała Nr 10/2003 Zarządu Powiatu w Lipnie z dnia 25 lutego 2003r.     w sprawie: powołania do składu Komisji ds. przeprowadzenia inwentaryzacji i przekazania mienia Skarbu Państwa na rzecz Powiatu, przedstawicieli [...]

Uchwała Nr 9/2003 Zarządu Powiatu w Lipnie w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Panu Mieczysławowi Rojkowi Kierownikowi Powiatowego Urzędu Pracy w Lipnie do prowadzenia postępowania przetargowego i innych czynności określonych w pełnomocnictwie

  Uchwała Nr 9/2003 Zarządu Powiatu w Lipnie z dnia 25 lutego 2003r.     w sprawie: udzielenia pełnomocnictwa Panu Mieczysławowi Rojkowi Kierownikowi Powiatowego Urzędu Pracy w Lipnie do prowadzenia postępowania [...]

Uchwała Nr 8/2003 Zarządu Powiatu w Lipnie w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż mienia ruchomego

  Uchwała Nr 8/2003 Zarządu Powiatu w Lipnie z dnia 13 lutego 2003r.     w sprawie: wyrażenia zgody na sprzedaż mienia ruchomego.     Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt.3   Ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. [...]

Uchwała Nr 7/2003 Zarządu Powiatu Lipnowskiego w sprawie: powołania trzech członków Komisji ds. dopłat do czesnego

  Uchwała Nr 7/2003 Zarządu Powiatu Lipnowskiego z dnia 13 lutego 2003 roku     w sprawie: powołania trzech członków Komisji ds. dopłat do czesnego.     Na podstawie pkt. 4 Regulaminu przyznawania dopłat do [...]

Uchwała Nr 6/2003 Zarządu Powiatu w Lipnie w sprawie regulaminu przyznawania dopłat do czesnego nauczycielom studiującym w systemie zaocznym i wieczorowym zatrudnionym w szkołach i placówkach, dla których organem prowadzącym jest powiat lipnowski

  Uchwała Nr 6/2003 Zarządu Powiatu Lipnowskiego z dnia  13 lutego 2003 roku     w sprawie: Regulaminu przyznawania dopłat do czesnego nauczycielom studiującym w systemie zaocznym i wieczorowym zatrudnionym w szkołach [...]

Uchwała Nr 5 /2003 Zarządu Powiatu w Lipnie w sprawie planu kontroli finansowych w jednostkach organizacyjnych powiatu

  Uchwała Nr 5 /2003 Zarządu Powiatu w Lipnie z dnia 16 stycznia 2003     w sprawie: planu kontroli finansowych w jednostkach organizacyjnych [...]

Uchwała Nr 4/2003 Zarządu Powiatu w Lipnie w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Panu Januszowi Kalinowskiemu dyrektorowi Zespołu Szkół Technicznych w Lipnie do prowadzenia postępowania przetargowego i innych czynności określonych w pełnomocnictwi

  Uchwała Nr 4/2003 Zarządu Powiatu w Lipnie z dnia 16 stycznia 2003r.     w sprawie: udzielenia pełnomocnictwa Panu Januszowi Kalinowskiemu dyrektorowi Zespołu Szkół Technicznych w Lipnie do prowadzenia postępowania [...]

Uchwala N r 3/2003 Zarządu Powiatu w Lipnie w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż mienia ruchomego

  Uchwala N r 3/2003 Zarządu Powiatu w Lipnie z dnia 16 stycznia 2003r.     w sprawie:  wyrażenia zgody na sprzedaż mienia ruchomego.     Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt.3 Ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. 3 [...]

Uchwała Nr 2/2003 Zarządu Powiatu w Lipnie w sprawie podziału środków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lipnie w roku 2003

  Uchwała Nr 2/2003 Zarządu Powiatu w Lipnie z dnia 16 stycznia 2002r.     w sprawie: podziału środków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lipnie w roku [...]

Uchwała Nr 1/2003 Zarządu Powiatu w Lipnie w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie majątku trwałego nieruchomego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Lipnie

  Uchwała Nr 1/2003 Zarządu Powiatu w Lipnie z dnia 8 stycznia 2003r.     w sprawie: wyrażenia zgody na wydzierżawienie majątku trwałego nieruchomego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w [...]

Uchwała Nr 12/2002 Zarządu Powiatu w Lipnie w sprawie: zmian harmonogramu dochodów i wydatków budżetowych na2002 rok

  Uchwała Nr 12/2002 Zarządu Powiatu w Lipnie z 30 grudnia 2002 r.     w sprawie: zmian harmonogramu dochodów i wydatków budżetowych na2002 rok.     Na podstawie art. 29, ust. 2 ustawy z dnia z 26 listopada [...]

Uchwała Nr 11 /2002 Zarządu Powiatu w Lipnie w sprawie zmian w budżecie Powiatu Lipnowskiego na 2002 rok

  Uchwała Nr 11 /2002 Zarządu Powiatu w Lipnie z 23 grudnia 2002 r.     w sprawie: zmian w budżecie Powiatu Lipnowskiego na 2002 rok.                  [...]

Uchwała Nr 10 /2002 Zarządu Powiatu w Lipnie w sprawie zmian w budżecie Powiatu Lipnowskiego na 2002 rok

  Uchwała Nr 10 /2002 Zarządu  Powiatu w Lipnie z 18 grudnia 2002 r.     w sprawie: zmian w budżecie Powiatu Lipnowskiego na 2002 rok.                Na [...]

Uchwała Nr 9/2002 Zarządu Powiatu w Lipnie w sprawie zmiany warunków płacy określonych w umowie zawartej w dniu 18 czerwca 2002r. między Starostą Powiatu Lipnowskiego a Marią Larisą Zielińską- dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki

  Uchwała Nr 9/2002 Zarządu Powiatu w Lipnie z dnia 13 grudnia  2002r.     w sprawie: zmiany warunków płacy określonych w umowie zawartej w dniu 18 czerwca 2002r. między Starostą Powiatu Lipnowskiego a Marią Larisą [...]

Uchwała Nr 8 /2002 Zarządu Powiatu w Lipnie w sprawie zmian w budżecie Powiatu Lipnowskiego na 2002 rok

  Uchwała Nr 8 /2002 Zarządu Powiatu w Lipnie z 13 grudnia 2002 r.     w sprawie: zmian w budżecie Powiatu Lipnowskiego na 2002 rok.                  Na [...]

Uchwała Nr 7/2002 Zarządu Powiatu w Lipnie w sprawie zmiany osoby delegowanej do prac w konwencie Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej we Włocławku w imieniu samorządu Powiatu Lipnowskiego

  Uchwała Nr  7/2002 Zarządu Powiatu w Lipnie z dnia 13 grudnia 2002r.     w sprawie: zmiany osoby delegowanej do prac w konwencie Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej we Włocławku w imieniu samorządu Powiatu [...]

Uchwała Nr 6 /2002 Zarządu Powiatu w Lipnie w sprawie zmian w budżecie Powiatu Lipnowskiego na 2002 rok

  Uchwała Nr 6 /2002 Zarządu Powiatu w Lipnie z   dnia 9 grudnia 2002 r.     w sprawie: zmian w budżecie Powiatu Lipnowskiego na 2002 rok.     Na podstawie art. 32, ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 5 czerwca [...]

Uchwała Nr 5/2002 Zarządu Powiatu w Lipnie w sprawie powołania na stanowisko Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Nowej Wsi

  Uchwała Nr 5/2002 Zarządu Powiatu w Lipnie z dnia 6 grudnia 2002r.     w sprawie: powołania na stanowisko Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Nowej Wsi.     Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt. 5 ustawy z dnia [...]

Uchwała Nr 4/2002 Zarządu Powiatu w Lipnie w sprawie odwołania ze stanowiska Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Nowej Wsi

  Uchwała Nr 4 /2002 Zarządu Powiatu w Lipnie z dnia 6 grudnia 2002r.     w sprawie: odwołania ze stanowiska Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Nowej Wsi.     Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt. 5 ustawy z dnia [...]

Uchwała Nr 3/2002 Zarządu Powiatu w Lipnie w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie majątku trwałego nieruchomego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Lipnie

  Uchwała Nr 3/2002 Zarządu Powiatu w Lipnie z dnia 28 listopada 2002r.     w sprawie: wyrażenia zgody na wydzierżawienie majątku trwałego nieruchomego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w [...]

Uchwała Nr 2/2002 Zarządu Powiatu w Lipnie w sprawie upoważnienia Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Lipnie do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej

  Uchwała Nr 2/2002 Zarządu Powiatu w Lipnie z dnia 28 listopada 2002 roku     w sprawie: upoważnienia Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Lipnie do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji [...]

Uchwała Nr 1/2002 Zarządu Powiatu w Lipnie w sprawie upoważnienia kierowników jednostek organizacyjnych Powiatu Lipnowskiego do składania jednoosobowo oświadczeń woli w sprawach dotyczących bieżącej działalności tych jednostek

  Uchwała Nr 1/2002 Zarządu Powiatu w Lipnie z dnia 28 listopada 2002 roku     w sprawie: upoważnienia kierowników jednostek organizacyjnych Powiatu Lipnowskiego do składania jednoosobowo oświadczeń woli w sprawach [...]

metryczka