zadania publiczne

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Lipnie obejmuje swoim zasięgiem teren Powiatu Lipnowskiego. w obrębie działania znajduje się 9 przedszkoli, 40 szkół podstawowych, 13 gimnazjum, 4 zespoły szkół ponadgimnazjalnych oraz zespół szkół specjalnych.

Z pomocy naszej Poradni jako placówki publicznej moga korzystać dzieci i młodzież,rodzice (prawni opiekunowie) i nauczyciele z Powiatu Lipnowskiego. Korzystanie z pomocy jest dobrowolne i nieodpłatne.

Każda osoba ma prawo do ananimowości oraz zachowania i poszanowania tajemnicy.

Poradnia wydaje opinie w nastepujacych sprawach:

1. Wczesniejszego przyjęcia dziecka do szkoły podstawowej, bądż odroczenia obowiązku szkolnego.

2.Niepromowania uczniów klas I-III szkoły podstawowej.

3.Dostosowanie wymagań edukacyjnych i egzaminacyjnych do indywidualnych potrzeb i możliwości ucznia, u którego stwierdzono trudności w uczeniu się, w tym specyficzne trudności (dysleksja),uniemożliwiających sprostanie tym wymaganiom.

4. Udzielenia zezwolenia na indywidualny program lub tok nauki

5. Objęcia uczniów opieką w klasie terapeutycznej

6. Objęcia indywidualną pomocą pedagogiczną na terenie szkoły

7. Diagnozy dla potrzeb Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Lipnie oraz służby zdrowia.

8. Diagnozy i terapii zaburzeń psychoruchowych u dzieci w wieku 0-6 lat

9. Orzeczenia wydawane są do kształcenia specjalnego oraz nauczania indywidualnego

 

Poradnia  realizuje zadania poprzez:

1.diagnozę

2.Konsultację

3. terapię

4.psychoedukację

5.rehabilitację

6.doradztwo

7.mediację

8.interwencje w środowisku ucznia

9. działalność profilaktyczną

10.działalność informacyjną

Sposób realizacji zadań:

1.Badania diagnostyczne psychologiczne,pedagogiczne, logopedyczne (kazde badanie poprzedzone jest wywiadem z rodzicami i po jego zakończeniu udzielana jest porada odnośnie skutecznej pomocy dziecku, dalszego postepowania)

2.Badania grupowe psychologiczne i pedagogiczne

3.Terapię logopedyczną

4.Prace w zakresie orientacji i poradnictwa zawodowego umozliwiającą trafny wybór dalszego kształcenia i zawodu.

5. Warsztaty aktywizujące twórcze myślenie i postawy wśród młodzieży

6.Terapię dotyczacą specyficznych trudności w uczeniu się matematyki dla dzieci  w młodszym wieku szkolnym

7. Warsztaty stymulujace rozwój psychoruchowy dzieci do 7 roku życia

8. Różne formy pracy z rodzicami i młodziezą wspierajace w rozwiązywaniu problemów (psychoterapia, warsztaty integracyjno-adaptacyjne)

9.Zajecia indywidualne i grupowe z uczniami wg potrzeb środowiska

10.Pomoc dla nauczycieli i wychowawców w celu rozwiązywania bieżących problemów dydaktycznych i wychowawczych.

11. Terapię pedagogiczną dla  dzieci i młodzieży ze specyficznymi trudnosciami w uczeniu się.

metryczka


Wytworzył: Impert Mirosława (30 czerwca 2003)
Opublikował: Mirosława Impert (30 czerwca 2003, 13:02:31)

Ostatnia zmiana: Mirosława Impert (4 lipca 2003, 15:10:06)
Zmieniono: dodano sposób realizacji zadań

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 4983