Strategia rozwoju

Strategia rozwoju

PROGRAM WSPÓŁPRACY POWIATU LIPNOWSKIEGO Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ INNYMI UPRAWNIONYMI PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO NA ROK 2008

PROJEKT Załącznik Nr 1 do uchwałyNr ......... Rady Powiatu w Lipnie z dnia ......... PROGRAM WSPÓŁPRACY POWIATU LIPNOWSKIEGO Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ INNYMI UPRAWNIONYMI PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU [...]

Strategia Rozwoju Powiatu Lipnowskiego na lata 2006-2016

  - Link Uchwała nr XXXVIII/255/2006 Rady Powiatu w Lipnie z dnia 26 października 2006 w sprawie: zmiany Uchwały Nr XXXIII/148/2001 Rady Powiatu w Lipnie z dnia 16.11.2001r. w sprawie Strategii Rozwoju Powiatu Lipnowskiego. [...]

Strategia rozwoju powiatu lipnowskiego

    Opracowanie „Strategii Rozwoju Gospodarczego Powiatu Lipnowskiego” rozpoczęto w czerwcu 2002 roku zgodnie z umową z dnia 28 czerwca 2002 roku zawartą pomiędzy Zarządem Województwa Kujawsko – Pomorskiego [...]

metryczka