Protokół Nr 11/2019 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Lipnie z dnia 27 lutego 2019r.

Protokół Nr 11/2019

z posiedzenia Zarządu Powiatu w Lipnie

z dnia 27 lutego 2019r.


Posiedzenie Zarządu Powiatu w Lipnie zostało zwołane przez Przewodniczącego Zarządu Krzysztofa Baranowskiego.

W posiedzeniu udział wzięło 5 członków Zarządu (na 5-osobowy skład Zarządu), co stanowi quorum pozwalające na podejmowanie prawomocnych decyzji.

/lista obecności stanowi zał. do nin. protokołu/

Nadto udział wzięli:

1. Barbara Małkiewicz- Skarbnik Powiatu w Lipnie

2.Zbigniew Chmielewski- Sekretarz Powiatu w Lipnie

3. Magdalena Jasińska- Naczelnik Wydziału ds. obsługi Starosty i Zarządu Powiatu


Posiedzenie rozpoczął o godzinie 9:45 Przewodniczący Zarządu Powiatu Starosta Lipnowski, K. Baranowski witając zebranych członków i zaproszonych gości w Starostwie Powiatowym w Lipnie.

Zarząd Powiatu w Lipnie przyjął jednogłośnie protokół z posiedzenia Zarządu Powiatu w Lipnie z dnia 13 lutego 2019r.

Przewodniczący Zarządu przedstawił proponowany porządek posiedzenia.

Następujący porządek posiedzenia przyjęto jednogłośnie:

  1. Przyjęcie i przekazanie na IV sesję Rady Powiatu w Lipnie projektu uchwały w sprawie: przyjęcia Powiatowego Programu Wychowania Patriotycznego na lata 2019-2020.

  2. Sprawy rożne.

Przewodniczący Zarządu przeszedł do realizacji porządku obrad.

Ad.1. Przyjęcie i przekazanie na IV sesję Rady Powiatu w Lipnie projektu uchwały w sprawie: przyjęcia Powiatowego Programu Wychowania Patriotycznego na lata 2019-2020.

Przewodniczący Zarządu- powiedział, że Powiatowy Program Wychowania Patriotycznego realizowany był w latach poprzednich i cieszył się dużą popularnością. Nadmienił, że wycieczki do miejsc ważnych z historycznego punktu widzenia tj. Warszawa, Kraków, Gdańsk, Gniezno, Grunwald dla uczniów szkół prowadzonych przez Powiat Lipnowski, podobały się uczniom i wiele z nich skorzystali. Dodał, że wizytator z Kuratorium pochwaliła tę inicjatywę, stąd pomysł na jej kontynuowanie. Dodał, że na ten cel planuje się zabezpieczyć kwotę 50 tys. zł. Nadmienił, że powiat dofinansowuje taką wycieczkę w 75%, zaś pozostałe środki finansowe są zabezpieczane przez uczestnika wycieczki lub z innych źródeł.

Zarząd Powiatu w Lipnie o obecności 5 członków jednogłośnie przyjął projekt uchwały Rady Powiatu w Lipnie w sprawie przyjęcia Powiatowego Programu Wychowania Patriotycznego na lata 2019-2020, który skierował na dzisiejszą sesję Rady Powiatu w Lipnie. /projekt uchwały stanowi zał. do nin. protokołu/.

Przewodniczący Zarządu- wskazał, że projekt uchwały Rady Powiatu w Lipnie sprawie inicjatywy obywatelskiej zastanie skierowany na sesję planowaną na miesiąc marzec.

Ad.2. Sprawy rożne.

Przewodniczący Zarządu – wskazał, że Lipnowskie WOPR otrzymał 110 tys. zł od WFOSi GW na zakup samochodu, jednakże jest to kwota za mała i WOPR zwrócił o się o dofinansowanie tego zakupu w wysokości 40 tys. zł. Dodał, że ma nadzieję, że WFOS i GW dołoży brakujące środki, a wówczas powiat zakupi na rzecz WOPR łódź motorową. Zaznaczył, że w związku z posiadaną infrastrukturą w Skępem chciałby stworzyć na terenie jeziora skępskiego centrum zaradzania kryzysowego na bazie OSP i WOPR. Nadmienił, że będą rozmowy na ten temat.

Dodał, że trwają pracę na naborem i siecią szkół w powiecie lipnowskim, by nastawić się na szkolnictwo zawodowe, gdyż na rynku pracy mało jest specjalistów po szkołach branżowych.

J. Kowalski- zwrócił się z pytaniem dot. muru w miejscowości Wioska.

Przewodniczący Zarządu- poinformował, że ZDP w Lipnie dokonał zabezpieczenia chodnika wokół muru w miejscowości Wioska. Dodał, że Wojewoda przysłał pismo, że nie ma środków na rozbiórkę albo remont muru. Zaznaczył, że po uzyskaniu dokumentacji archiwalnej dot. wywłaszczeń nieruchomości położnych w miejscowości Wioska w latach 50-55, planowane jest wystąpienie z pismem do właściwego Ministra w celu wykreślenia muru z rejestru zabytków.

W związku z wyczerpaniem porządku obrad Przewodniczący Zarządu Powiatu w Lipnie Starosta K. Baranowski zamknął o godz. 9,55 posiedzenie Zarządu Powiatu w Lipnie w dniu 27 lutego 2019r.

Na tym protokół zakończono.

Protokołowała:

Justyna Śliwińska


Wytworzył: Zarząd Powiatu w Lipnie (27 lutego 2019)
Opublikował: Marta Piątkiewicz (8 kwietnia 2019, 09:14:53)
Podmiot udostępniający: Starostwo Powiatowe w Lipnie

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 36

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij