Strona główna  >  Uchwały  >  Rady Powiatu w Lipnie  >  2008

Uchwały Rady Powiatu w Lipnie z 2008 roku

Uchwały z roku 2019 Rady Powiatu w Lipnie  |  Uchwały z roku 2018 Rady Powiatu w Lipnie  |  Uchwały z roku 2017 Rady Powiatu w Lipnie  |  Uchwały z roku 2016 Rady Powiatu w Lipnie  |  Uchwały z roku 2015 Rady Powiatu w Lipnie  |  Uchwały z roku 2014 Rady Powiatu w Lipnie  |  Uchwały z roku 2013 Rady Powiatu w Lipnie  |  Uchwały z roku 2012 Rady Powiatu w Lipnie  |  Uchwały z roku 2011 Rady Powiatu w Lipnie  |  Uchwały z roku 2010 Rady Powiatu w Lipnie  |  Uchwały z roku 2009 Rady Powiatu w Lipnie  |  Uchwały z roku 2008 Rady Powiatu w Lipnie  |  Uchwały z roku 2007 Rady Powiatu w Lipnie  |  Uchwały z roku 2006 Rady Powiatu w Lipnie  |  Uchwały z roku 2005 Rady Powiatu w Lipnie  |  Uchwały z roku 2004 Rady Powiatu w Lipnie  |  Uchwały z roku 2003 Rady Powiatu w Lipnie

Uchwały o pozycjach 1 - 20 (z 75) starsze uchwały Rady Powiatu w Lipnie »Uchwała nr XXVII/185/2008 Rady Powiatu w Lipnie z dnia 30 grudnia 2008


dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla Starosty Lipnowskiego za 2008 rok.

Uchwała nr XXVII/184/2008 Rady Powiatu w Lipnie z dnia 30 grudnia 2008


zmian w budżecie Powiatu Lipnowskiego na 2008 rok

Uchwała nr XXVI/183/2008 Rady Powiatu w Lipnie z dnia 19 grudnia 2008


upoważnienia Zarządu Powiatu w Lipnie do prowadzenia działań zmierzających do doprowadzenia sieci gazowniczej na teren Powiatu Lipnowskiego

Uchwała nr XXVI/182/2008 Rady Powiatu w Lipnie z dnia 19 grudnia 2008


ustanowienia służebności gruntowej na działce nr 1876/8 Obr. 8 Miasta Lipna stanowiącej własność Powiatu Lipnowskiego.

Uchwała nr XXVI/181/2008 Rady Powiatu w Lipnie z dnia 19 grudnia 2008


uchwalenia na 2009 rok programu współpracy Powiatu Lipnowskiego z organizacjami pozarządowymi oraz osobami prawnymi i jednostkami organizacyjnymi działającymi na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego na terenie Powiatu Lipnowskiego i stowarzyszeniami jednostek samorządu terytorialnego.

Uchwała nr XXVI/180/2008 Rady Powiatu w Lipnie z dnia 19 grudnia 2008


uchwalenia Powiatowego Programu Zapobiegania Przestępczości oraz Ochro  Bezpieczeństwa Obywateli i Porządku Publicznego

Uchwała nr XXVI/179/2008 Rady Powiatu w Lipnie z dnia 19 grudnia 2008


zmiany podziału środków finansowych z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej w 2008 roku.

Uchwała nr XXVI/178/2008 Rady Powiatu w Lipnie z dnia 19 grudnia 2008


zmian w budżecie Powiatu Lipnowskiego na 2008 rok

Uchwała nr XXVI/177/2008 Rady Powiatu w Lipnie z dnia 19 grudnia 2008


uchwalenia budżetu Powiatu Lipnowskiego na rok 2009

Uchwała nr XXV/176/2008 Rady Powiatu w Lipnie z dnia 19 listopada 2008


w sprawie: przebudowy drogi powiatowej nr 2731 C Wylazłowo – Mokowo – Dobrzyń n/Wisłą od km 0+000 do km 2+783 w ramach ogłoszonego przez Radę Ministrów „Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych na lata 2008-2011”

Uchwała nr XXV/175/2008 Rady Powiatu w Lipnie z dnia 19 listopada 2008


w sprawie: przebudowy drogi powiatowej nr 2715 C Radomice – Kłokock od km 0+000 do km 3+390 w ramach ogłoszonego przez Radę Ministrów „Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych na lata 2008-2011”

Uchwała nr XXV/174/2008 Rady Powiatu w Lipnie z dnia 19 listopada 2008


w sprawie: wyrażenia zgody na wydzierżawienie i wynajem majątku trwałego nieruchomego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Lipnie.

Uchwała nr XXV/173/2008 RADY POWIATU W LIPNIE z dnia 19 listopada 2008


w sprawie: wyrażenia zgody na przekazanie do realizacji zadań publicznych Gminie Miejskiej Lipno

Uchwała nr XXV/172/2008 Rady Powiatu w Lipnie z dnia 19 listopada 2008


w sprawie: Przyjęcia „Programu wyrównywania szans edukacyjnych uczniów byłych wychowanków zlikwidowanej Bursy Szkolnej w Lipnie”

Uchwała nr XXV/171/2008 Rady Powiatu w Lipnie z dnia 19 listopada 2008


w sprawie: zmiany uchwały Nr XVI/103/2007 z dnia 27 grudnia 2007 r. w sprawie udzielenia długoterminowej pożyczki Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Lipnie zmienionej uchwałą Nr XXII/153/2008 Rady Powiatu z dnia 27 czerwca 2008 r..

Uchwała nr XXV/170/2008 Rady Powiatu w Lipnie z dnia 19 listopada 2008


w sprawie: zmian w budżecie Powiatu Lipnowskiego na 2008 rok

Uchwała nr XXIV/169/2008 Rady Powiatu w Lipnie z dnia 30 września 2008


w sprawie: zmiany podziału środków finansowych z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej w 2008 roku.

Uchwała nr XXIV/168/2008 Rady Powiatu w Lipnie z dnia 30 września 2008


w sprawie: zmiany Uchwały Nr XXIII/158/2008 Rady Powiatu w Lipnie z dnia 28.08.2008r.w sprawie: realizacji projektu pn. „Zakup sprzętu medycznego oraz adaptacja pomieszczeń na potrzeby przenoszonych oddziałów psychiatrycznych w SP ZOZ w Lipnie” i pełnienia przez Powiat Lipnowski roli beneficjenta, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko– Pomorskiego na lata 2007-2013 Osi priorytetowej 3 – Rozwój infrastruktury społecznej Działanie 3.2 – Rozwój infrastruktury ochrony zdrowia i pomocy społecznej

Uchwała nr XXIV/167/2008 Rady Powiatu w Lipnie z dnia 30 września 2008


w sprawie: zmiany Regulaminu w sprawie wysokości oraz szczegółowych warunków wypłacania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego i niektórych innych składników wynagrodzenia oraz szczegółowych warunków obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw nauczycieli oraz dodatku mieszkaniowego stanowiącego załącznik do uchwały Rady Powiatu w Lipnie Nr XVII/111/2008 z dnia 24 stycznia 2008 roku

Uchwała nr XXIV/166/2008 Rady Powiatu w Lipnie z dnia 30 września 2008


w sprawie: zmiany uchwały nr XXII/152/2008 Rady Powiatu w Lipnie z dnia 27 czerwca 2008 rokw sprawie utworzenia spółki „Szpital Lipno” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Uchwały o pozycjach 1 - 20 (z 75) starsze uchwały Rady Powiatu w Lipnie »

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij