Uchwała nr XII/73/2003Rady Powiatu w Lipniez dnia 30 grudnia 2003w sprawie: zatwierdzenia powiatowego programu działań na rzecz osób niepełnosprawnych.Na podstawie art.4 ust.1 pkt 5 i art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym ( Dz. U. Nr 91, poz. 578 , Dz. U. 01. Nr 142 poz. 1592, Dz. U. z 2002 roku Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558 , Nr 113 poz. 984 , Nr 200 poz. 1688, Dz. U. z 2003 roku Nr 200 poz. 1688, Nr 214 poz. 1806) oraz art. 35a ust 1 pkt 1i2 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych ( Dz. U. Nr 123, poz.776, Nr 160, poz. 1082, Dz. U. z 1998 roku Nr 99, poz. 628, Nr 106, poz. 668, Nr 137, poz. 887, Nr 156, poz. 1019, Nr 162, poz. 1118, Nr 162, poz. 1126, Dz. U. z 1999 roku Nr 49, poz. 486, Nr 90, poz. 1001, Nr 95, poz. 1101, Nr 111, poz. 1280, Dz. U. z 2000 roku Nr 48, poz. 550, Nr 119, poz. 1249, Dz. U. z 2001 roku Nr 39, poz. 459, Nr 100, poz. 1080, Nr 125, poz. 1368, Nr 129, poz. 1444, Nr 154, poz. 1792, Nr 154, poz. 1800, Dz. U. z 2002 roku Nr 169, poz. 1387, Nr 200, poz. 1679, Nr 200, poz. 1683, Nr 241, poz. 2074, Dz. U. z 2003 roku Nr 7, poz. 79).

Uchwała nr XII/73/2003
Rady Powiatu w Lipnie
z dnia 30 grudnia 2003


w sprawie: zatwierdzenia powiatowego programu działań na rzecz osób niepełnosprawnych.

Na podstawie art.4 ust.1 pkt 5 i art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym ( Dz. U. Nr 91, poz. 578 , Dz. U. 01. Nr 142 poz. 1592, Dz. U. z 2002 roku Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558 , Nr 113 poz. 984 , Nr 200 poz. 1688, Dz. U. z 2003 roku Nr 200 poz. 1688, Nr 214 poz. 1806) oraz art. 35a ust 1 pkt 1i2 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych ( Dz. U. Nr 123, poz.776, Nr 160, poz. 1082, Dz. U. z 1998 roku Nr 99, poz. 628, Nr 106, poz. 668, Nr 137, poz. 887, Nr 156, poz. 1019, Nr 162, poz. 1118, Nr 162, poz. 1126, Dz. U. z 1999 roku Nr 49, poz. 486, Nr 90, poz. 1001, Nr 95, poz. 1101, Nr 111, poz. 1280, Dz. U. z 2000 roku Nr 48, poz. 550, Nr 119, poz. 1249, Dz. U. z 2001 roku Nr 39, poz. 459, Nr 100, poz. 1080, Nr 125, poz. 1368, Nr 129, poz. 1444, Nr 154, poz. 1792, Nr 154, poz. 1800, Dz. U. z 2002 roku Nr 169, poz. 1387, Nr 200, poz. 1679, Nr 200, poz. 1683, Nr 241, poz. 2074, Dz. U. z 2003 roku Nr 7, poz. 79).


 

Rada Powiatu w Lipnie
uchwala, co następuje:
 

   § 1.   Zatwierdza się powiatowy program działań na rzecz osób niepełnosprawnych w latach 2004 – 2010 w Powiecie Lipnowskim stanowiący załącznik do niniejszej uchwały. 

   § 2.   Wykonanie uchwały powierza się Kierownikowi Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Lipnie. 

   § 3.   Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2004 r.

Zdjęcie

 

 

 

 

 

Załacznik 1 (108kB) word

metryczka


Opublikował: Arkadiusz Linkowski (17 lutego 2004, 08:10:59)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 2871