Uchwała nr 73/2003Zarządu Powiatu w Lipniez dnia 17 grudnia 2003w sprawie: przyznania jednorazowej pomocy materialnej dla najbardziej potrzebujących uczniów z terenu Powiatu Lipnowskiego. Na podstawie art. 32 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (t. j. Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1592, Dz. U. z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 200 poz. 1688, Nr 214 poz. 1806, Dz. U. z 2003 r. Nr 162 poz. 1568) oraz § 15 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 4 sierpnia 1993 r. w sprawie warunków, form, trybu przyznawania i wypłacania oraz wysokości pomocy materialnej dla uczniów (Dz. U. Nr 74 poz. 350 z późn. zm.)

Uchwała nr 73/2003
Zarządu Powiatu w Lipnie
z dnia 17 grudnia 2003


w sprawie: przyznania jednorazowej pomocy materialnej dla najbardziej potrzebujących uczniów z terenu Powiatu Lipnowskiego.

Na podstawie art. 32 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (t. j. Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1592, Dz. U. z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 200 poz. 1688, Nr 214 poz. 1806, Dz. U. z 2003 r. Nr 162 poz. 1568) oraz § 15 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 4 sierpnia 1993 r. w sprawie warunków, form, trybu przyznawania i wypłacania oraz wysokości pomocy materialnej dla uczniów (Dz. U. Nr 74 poz. 350 z późn. zm.)


 

Zarząd Powiatu w Lipnie
uchwala, co następuje:

   § 1.   Przeznaczyć środki finansowe pozyskane z darowizn w czasie Mikołajkowego Koncertu Charytatywnego w wysokości 2 070 zł na jednorazową pomoc materialną dla uczniów najbardziej potrzebujących pomocy  ze szkół z terenu Powiatu Lipnowskiego.

   § 2.   Wysokość jednorazowej pomocy materialnej  dla uczniów wymienionych w niniejszej uchwale wynosi 345,00 zł

   § 3.   

1.      Przyznać jednorazową pomoc materialną dla uczennicy klasy III  Szkoły Podstawowej
w  Zajeziorzu - Weroniki Rybka i przekazać na podstawie zawartego porozumienia między Zarządem Powiatu w Lipnie i Wójtem Gminy Kikół

2.      Przyznać jednorazową pomoc materialną dla ucznia klasy III Gimnazjum w Wichowie Roberta Gajewskiego i przekazać na podstawie porozumienia miedzy Zarządem Powiatu w Lipnie i Wójtem Gminy Lipno

3.      Przyznać jednorazową pomoc materialną uczniom szkół, dla których organem prowadzącym jest powiat lipnowski według następującego wykazu:  

-          uczennicy klasy IV LA w Zespole Szkół w Dobrzyniu n/W – Katarzynie Pawłowskiej

-          uczennicy klasy II „d” LO w Zespole Szkół w Lipnie – Justynie Tyfczyńskiej

-          uczniowi klasy I LPks w Zespole Szkół Technicznych w Lipnie – Piotrowi Sobocińskiemu

-          uczennicy klasy IV LOwf w Zespole Szkół w Skępem – Malwinie Świeżyńskiej
 

   § 4.   Wykonanie uchwały powierzyć Staroście Lipnowskiemu.

   § 5.   Uchwała wchodzi w życie dniem podjęcia.

Zdjęcie

metryczka


Opublikował: Arkadiusz Linkowski (12 lutego 2004, 14:26:37)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 3621