Uchwała nr 78/2003Zarządu Powiatu w Lipniez dnia 23 grudnia 2003w sprawie: podziału środków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lipnie. Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. Nr 142 poz. 1592, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 200, poz. 1688, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568) oraz § 3 Uchwały Rady Powiatu w Lipnie Nr XXIX/138/2001 z dnia 29 czerwca 2001 roku w sprawie: przyjęcia zasad dotacji ze środków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lipnie.

Uchwała nr 78/2003
Zarządu Powiatu w Lipnie
z dnia 23 grudnia 2003


w sprawie: podziału środków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lipnie.

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. Nr 142 poz. 1592, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 200, poz. 1688, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568) oraz § 3 Uchwały Rady Powiatu w Lipnie Nr XXIX/138/2001 z dnia 29 czerwca 2001 roku w sprawie: przyjęcia zasad dotacji ze środków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lipnie.


 

Zarząd Powiatu w Lipnie
uchwala co następuje : 

   § 1.   Udzielić dotacji ze środków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lipnie Zespołowi Szkół im. Waleriana Łukasińskiego w Skępem na następujące zadanie: „Utworzenie pracowni analiz chemicznych w Zespole Szkół im. Waleriana Łukasińskiego w Skępem”.  

   § 2.   Dotacja ze środków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lipnie w wysokości łącznej 15 tys. zł obejmowała będzie dofinansowanie zakupu stołu do przeprowadzania analiz chemicznych i realizowana będzie odpowiednio w roku 2003 kwota 5 tys. zł i w 2004 roku kwota 10 tys. zł  

   § 3.   Wykonanie uchwały powierza się Staroście Lipnowskiemu.

   § 4.   Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Zdjęcie

metryczka


Opublikował: Arkadiusz Linkowski (12 lutego 2004, 14:09:27)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 3973