Uchwała nr 74/2003Zarządu Powiatu w Lipniez dnia 23 grudnia 2003w sprawie: wyrażenia zgody na wynajem majątku powiatu będącego w trwałym zarządzie Powiatowego Urzędu Pracy w Lipnie. Na podstawie art. 32 ust.2 pkt. 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym ( tekst jedn.: Dz. U. z 2001 roku, Nr 142, poz. 1592, z 2002 Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 200, poz. 1688, Nr 214, poz. 1806, z 2003r. Nr 162, poz. 1568), § 3 Uchwały Nr XXXV/152/2001 Rady Powiatu w Lipnie z dnia 21.12.2001r. w sprawie: szczegółowych warunków korzystania z nieruchomości powiatu przekazanych powiatowym jednostkom organizacyjnym w trwały zarząd oraz Uchwały Nr 43/2001 Zarządu Powiatu w Lipnie z dnia 21 grudnia 2001r. w sprawie: oddania w trwały zarząd mienia powiatu

Uchwała nr 74/2003
Zarządu Powiatu w Lipnie
z dnia 23 grudnia 2003


w sprawie: wyrażenia zgody na wynajem majątku powiatu będącego w trwałym zarządzie Powiatowego Urzędu Pracy w Lipnie.

Na podstawie art. 32 ust.2 pkt. 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym ( tekst jedn.: Dz. U. z 2001 roku, Nr 142, poz. 1592, z 2002 Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 200, poz. 1688, Nr 214, poz. 1806, z 2003r. Nr 162, poz. 1568), § 3 Uchwały Nr XXXV/152/2001 Rady Powiatu w Lipnie z dnia 21.12.2001r. w sprawie: szczegółowych warunków korzystania z nieruchomości powiatu przekazanych powiatowym jednostkom organizacyjnym w trwały zarząd oraz Uchwały Nr 43/2001 Zarządu Powiatu w Lipnie z dnia 21 grudnia 2001r. w sprawie: oddania w trwały zarząd mienia powiatu


 

Zarząd Powiatu w Lipnie
uchwala, co następuje:

   § 1.   Wyrazić zgodę na wynajem majątku powiatu, będącego w trwałym zarządzie Powiatowego Urzędu Pracy w Lipnie  tj.  dwóch pomieszczeń na parterze nieruchomości, w której znajduje się Powiatowy Urząd Pracy, położonej w Lipnie, przy ul. Okrzei 7  o łącznej powierzchni 12,45 m2 wraz z wyposażeniem Bankowi Spółdzielczemu w Lipnie na prowadzenie punku kasowego w okresie od 01.01.2004 do 31.12. 2004r.  

   § 2.   Pozostałe kwestie związane z wynajmem wskazanych wyżej pomieszczeń/w tym wysokość czynszu/ zostaną określone odrębna umową.

   § 3.   Wykonanie uchwały powierzyć Kierownikowi Powiatowego Urzędu Pracy w Lipnie.

   § 4.   Uchwała wchodzi w życie z dniem podpisania.

Zdjęcie

metryczka


Opublikował: Arkadiusz Linkowski (12 lutego 2004, 11:28:52)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 4703