Uchwała nr 71/2003Zarządu Powiatu w Lipniez dnia 11 grudnia 2003w sprawie: przyjęcia projektu budżetu Powiatu Lipno na rok 2004.Na podstawie art. 119 i 121 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 1998 r. Nr 155, poz. 1014 z późniejszymi zmianami) oraz art. 55 ust. 1 i 2 w związku z art.84 ust.4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (tj. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późniejszymi zmianami.)

Uchwała nr 71/2003
Zarządu Powiatu w Lipnie
z dnia 11 grudnia 2003


w sprawie: przyjęcia projektu budżetu Powiatu Lipno na rok 2004.

Na podstawie art. 119 i 121 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 1998 r. Nr 155, poz. 1014 z późniejszymi zmianami) oraz art. 55 ust. 1 i 2 w związku z art.84 ust.4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (tj. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późniejszymi zmianami.)


 

Zarządza co następuje:

   § 1.   Przyjąć projekt budżetu Powiatu Lipnowskiego na 2004 rok w wysokości;

Dochody    -    25 723 617 zł

Wydatki     -    25 340 617 zł

w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej.

 

Projekt budżetu zawiera;

Projekt uchwały budżetowej Rady Powiatu na 2004 rok z załącznikami;

- nr 1 dochodów i wydatków powiatu lipnowskiego wg działów i struktury,

- nr 2 dochodów budżetu powiatu lipnowskiego wg  źródeł, działów i rozdziałów,

            nr 2a dochody własne

            nr 2b  dochody własne szkół

            nr 2c  porozumienia

            nr 2d  dochody skarbu państwa

            nr 2e dochody z zakresu administracji rządowej

 

- nr 3 wydatków budżetu powiatu lipnowskiego wg źródeł, działów i rozdziałów,   

nr 3a wydatki szkół

            nr 3b wydatki zadań zleconych

 

- nr 4 plan finansowy środka specjalnego   

- nr 5 plan finansowy gospodarstw pomocniczych,

- nr 6 Fundusz Ochrony Środowiska

- nr 7 plan dotacji,

- nr 8 plan inwestycji,

- nr 9 informacja o mieniu powiatowym.

- nr 10 przychody i rozchody budżetu powiatu lipnowskiego

 

   § 2.   Przyjęty projekt budżetu  na 2004 rok przedłożyć;

-     Przewodniczącemu Rady Powiatu w Lipnie celem nadania biegu prac nad jego uchwaleniem,

-     Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy – Zespół we Włocławku celem wydania stosownej opinii.

 

   § 3.   Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.

Zdjęcie

 

 

 

 

 

 

Załącznik - PROJEKT BUDŻETU Powiatu Lipnowskiego na 2004 rok (203kB) zip

metryczka


Opublikował: Arkadiusz Linkowski (12 lutego 2004, 10:12:11)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 3332