Uchwała nr XL/360/2022Rady Powiatu w Lipniez dnia 25 sierpnia 2022w sprawie: przyznania tytułu „Zasłużony dla Powiatu Lipnowskiego” Pani Iwonie Małgorzacie MisiakNa podstawie §2 Regulaminu nadawania tytułu „Zasłużony dla Powiatu Lipnowskiego”, stanowiącego załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXII/212/2009 Rady Powiatu w Lipnie z dnia 29 maja 2009 r. w sprawie: ustanowienia tytułu „Zasłużony dla Powiatu Lipnowskiego” ( Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. z 2009 r. Nr 84 poz.1476) uchwala się, co następuje:

Uchwała nr XL/360/2022
Rady Powiatu w Lipnie
z dnia 25 sierpnia 2022


w sprawie: przyznania tytułu „Zasłużony dla Powiatu Lipnowskiego” Pani Iwonie Małgorzacie Misiak

Na podstawie §2 Regulaminu nadawania tytułu „Zasłużony dla Powiatu Lipnowskiego”, stanowiącego załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXII/212/2009 Rady Powiatu w Lipnie z dnia 29 maja 2009 r. w sprawie: ustanowienia tytułu „Zasłużony dla Powiatu Lipnowskiego” ( Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. z 2009 r. Nr 84 poz.1476) uchwala się, co następuje:


§1. Nadaje się tytuł „Zasłużony dla Powiatu Lipnowskiego” Pani Iwonie Małgorzacie Misiak.

§2. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Powiatu w Lipnie i Staroście Lipnowskiemu.

§3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Uzasadnienie

Pani Iwona Misiak pracuje w Szpital Lipno Sp. z o. o. od 1990 roku (wówczas SP ZOZ w Lipnie) do chwili obecnej. Od 2003 do 2018 roku zajmowała w tym szpitalu stanowisko Ordynatora Oddziału Wewnętrznego, natomiast w roku 2019 lekarza Koordynatora ZOL. Od lutego 2021 roku pełni funkcję Dyrektora ds. medycznych. Poza pracą w szpitalu Pani Doktor od 2000 roku jest Przewodniczącą Komisji ds. Orzekania o Niepełnosprawności, a od 1999 roku Przewodniczącą Powiatowej Komisji Lekarskiej. Orzeka także w Komisji Lekarskiej Wojskowej, jak również udziela porad w Poradni Reumatologicznej przy Szpitalu w Lipnie.

Pani Iwona Misiak to wyjątkowy Lekarz, to wyjątkowa kobieta, która całe swoje życie poświęciła drugiemu człowiekowi – przede wszystkim pacjentom. Zawód lekarza to bardzo ciężki kawałek chleba, który wymaga nie tylko ogromnej wiedzy, szybkiego podejmowania trudnych decyzji, ale też szczególnych predyspozycji i cech charakteru, które Pani Iwona niewątpliwie posiada.

Jest to osoba bardzo otwarta, ciepła, cieszy się bardzo dobrą opinią i zaufaniem za profesjonalizm, empatię, uprzejmość, wysoką kulturę osobistą i wyjątkową troskę o pacjenta. Cechy te świadczą o niezwykłym sercu do wykonywanego zawodu, gdyż tytuł nabywa się w szkole, zaś lekarzem zostaje się właśnie z serca i powołania.

Na szczególne uznanie zasługuje też fakt, że Pani Iwona Misiak całe swoje życie zawodowe od początku związała z naszym rodzimym szpitalem, nie opuściła swojej Małej Ojczyzny lecz pozostała, by pomagać mieszkańcom Powiatu Lipnowskiego. Pracuje również społecznie w Stowarzyszeniu na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „Nadzieja”.

Pani Iwona Misiak jest nie tylko świetnym lekarzem, powiązanym z naszym lipnowskim szpitalem już ponad 30 lat, ale też wspaniałym pogodnym człowiekiem, konkretnym i rzeczowym. Udziela jasnych odpowiedzi na pytania, żadnego nie bagatelizuje, poświęca pacjentowi tyle czasu ile potrzebuje. Jest to bardzo dobry specjalista o wysokim poziomie wiedzy i bogatym doświadczeniu. Przez lata cieszy się niezmiennie bardzo dobrą opinią kolegów lekarzy, współpracowników oraz ogromnym uznaniem pacjentów. Potrafi wesprzeć w najtrudniejszych chwilach. To osoba, która z całym przekonaniem zasługuje na wyróżnienie, tak jak wyróżnia nasz Powiat udzielając pomocy i opieki jego społeczeństwu.

Wobec powyższego nadanie tytułu „Zasłużony dla Powiatu Lipnowskiego” Pani Iwonie Misiak jest uzasadnione.


Wykaz imienny (15kB) word

metryczka


Opublikował: Dariusz Baranowski (26 września 2022, 11:36:08)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 113