Uchwała nr XL/354/2022Rady Powiatu w Lipniez dnia 25 sierpnia 2022w sprawie: przyznania tytułu „Zasłużony dla Powiatu Lipnowskiego” Pani Krystynie Antoninie GórecznejNa podstawie §2 Regulaminu nadawania tytułu „Zasłużony dla Powiatu Lipnowskiego”, stanowiącego załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXII/212/2009 Rady Powiatu w Lipnie z dnia 29 maja 2009 r. w sprawie: ustanowienia tytułu „Zasłużony dla Powiatu Lipnowskiego” ( Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. z 2009 r. Nr 84 poz.1476) uchwala się, co następuje:

Uchwała nr XL/354/2022
Rady Powiatu w Lipnie
z dnia 25 sierpnia 2022


w sprawie: przyznania tytułu „Zasłużony dla Powiatu Lipnowskiego” Pani Krystynie Antoninie Górecznej

Na podstawie §2 Regulaminu nadawania tytułu „Zasłużony dla Powiatu Lipnowskiego”, stanowiącego załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXII/212/2009 Rady Powiatu w Lipnie z dnia 29 maja 2009 r. w sprawie: ustanowienia tytułu „Zasłużony dla Powiatu Lipnowskiego” ( Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. z 2009 r. Nr 84 poz.1476) uchwala się, co następuje:


§1. Nadaje się tytuł „Zasłużony dla Powiatu Lipnowskiego” Pani Krystynie Antoninie Górecznej.

§2. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Powiatu w Lipnie i Staroście Lipnowskiemu.

§3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.Uzasadnienie

Pani Krystyna Góreczna to długoletni urzędnik, która swoje całe życie zawodowe związała z pracą na rzecz swojej małej ojczyzny i jej mieszkańców, najpierw przez 14 lat w Urzędzie Gminy w Zbójnie, następnie przez 8 lat w Urzędzie Rejonowym w Lipnie i od 1 stycznia 1999 r. do 2019 r. w Starostwie Powiatowym w Lipnie, skąd przeszła na zasłużoną emeryturę.

Pani Krystyna Góreczna to wyjątkowy człowiek, wyjątkowy urzędnik, który zawsze profesjonalnie, otwarcie i z sercem na dłoni pracował na rzecz swojej małej Ojczyzny i jej mieszkańców. Przez te wszystkie lata działalności zawodowej, sumienne, rzetelnie realizowała zadania powiatu, dbając zawsze o jakość świadczonej pracy i przyjazną atmosferę wokół siebie, będąc przekonaną, że wtedy łatwiej rozwiązać każdy problem.

Na uwagę zasługuje fakt, że przez te wszystkie lata pracy zawodowej otoczyła opieką spore grono młodych urzędników, które od niej uczyło się zaangażowania, profesjonalizmu, właściwego podejścia do petenta. Pani Krystyna swoją wiedzą i całym bogactwem doświadczeń życiowych zawsze chętnie dzieli się z młodszymi kolegami. Dzięki jej zaangażowaniu udało się zrealizować wiele zadań, które służą mieszkańcom Powiatu.

Wobec powyższego podjęcie uchwały jest uzasadnione.


Wykaz imienny (15kB) word

metryczka


Opublikował: Dariusz Baranowski (26 września 2022, 11:25:31)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 75