Uchwała nr 62/2003Zarządu Powiatu w Lipniez dnia 27 listopada 2003w sprawie: uzgodnienia projektu decyzji o warunkach zabudowy dla zamierzenia inwestycyjnego polegających na: podziale nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkami: mieszkalnym i usług oświaty, oznaczonej w ewidencji gruntów Nr 129/3, w obrębie ewidencyjnym Tomaszewo, gmina Lipno, budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego parterowego niepodpiwniczonego z poddaszem użytkowym wraz z przyłączami na terenie działki oznaczonej ewidencji gruntów miasta Lipna geodezyjnym numerem 1848/14, położonej w Lipnie przy ul. Dobrzyńskiej 29, budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego podpiwniczonego z poddaszem użytkowym na terenie działki oznaczonej w ewidencji gruntów miasta Lipna geodezyjnym numerem: 78 obręb nr 1, położonej w Lipnie przy ulicy 3 Maja 37, rozbudowie istniejącego przedsionka z WC przy istniejącym budynku mieszkalnym na przedsionek z łazienką na terenie działki oznaczonej w ewidencji gruntów miasta Lipna geodezyjnym numerem: 1460/1 obręb nr 1, położonej w Lipnie przy ul. Sierakowskiego 41.Na podstawie: art. 60 ust 2 w związku z art.64 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym /Dz. U. Nr 80 z 2003r. poz. 717/ oraz § 59 ust 2 Statutu Powiatu Lipnowskiego przyjętego Uchwałą Nr XXXIV/150/2001Rady Powiatu w Lipnie z dnia 29 listopada 2001r. w sprawie: uchwalenia zmiany Statutu Powiatu Lipnowskiego /Dz. Urz. Woj. Kujawsko-Pomorskiego z 2002r. Nr 43 poz.811 i Nr 124 poz. 2496/ po rozpatrzeniu:

Uchwała nr 62/2003
Zarządu Powiatu w Lipnie
z dnia 27 listopada 2003


w sprawie: uzgodnienia projektu decyzji o warunkach zabudowy dla zamierzenia inwestycyjnego polegających na: podziale nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkami: mieszkalnym i usług oświaty, oznaczonej w ewidencji gruntów Nr 129/3, w obrębie ewidencyjnym Tomaszewo, gmina Lipno, budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego parterowego niepodpiwniczonego z poddaszem użytkowym wraz z przyłączami na terenie działki oznaczonej ewidencji gruntów miasta Lipna geodezyjnym numerem 1848/14, położonej w Lipnie przy ul. Dobrzyńskiej 29, budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego podpiwniczonego z poddaszem użytkowym na terenie działki oznaczonej w ewidencji gruntów miasta Lipna geodezyjnym numerem: 78 obręb nr 1, położonej w Lipnie przy ulicy 3 Maja 37, rozbudowie istniejącego przedsionka z WC przy istniejącym budynku mieszkalnym na przedsionek z łazienką na terenie działki oznaczonej w ewidencji gruntów miasta Lipna geodezyjnym numerem: 1460/1 obręb nr 1, położonej w Lipnie przy ul. Sierakowskiego 41.

Na podstawie: art. 60 ust 2 w związku z art.64 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym /Dz. U. Nr 80 z 2003r. poz. 717/ oraz § 59 ust 2 Statutu Powiatu Lipnowskiego przyjętego Uchwałą Nr XXXIV/150/2001Rady Powiatu w Lipnie z dnia 29 listopada 2001r. w sprawie: uchwalenia zmiany Statutu Powiatu Lipnowskiego /Dz. Urz. Woj. Kujawsko-Pomorskiego z 2002r. Nr 43 poz.811 i Nr 124 poz. 2496/ po rozpatrzeniu:


1/ wniosku Wójta Gminy Kikół z dnia 25 listopada 2003r. w sprawie: uzgodnienia projektu decyzji o warunkach zabudowy dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na: podziale nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkami: mieszkalnym i usług oświaty, oznaczonej w ewidencji gruntów Nr 129/3, w obrębie ewidencyjnym Tomaszewo, gmina Lipno.

2/ wniosku Burmistrza Miasta Lipna z dnia 20 listopada 2003r. w sprawie: uzgodnienia projektu decyzji o warunkach zabudowy dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na: budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego parterowego niepodpiwniczonego z poddaszem użytkowym wraz z przyłączami na terenie działki oznaczonej  ewidencji gruntów miasta Lipna geodezyjnym numerem 1848/14, położonej w Lipnie przy ul. Dobrzyńskiej 29.

3/ wniosku Burmistrza Miasta Lipna z dnia 20 listopada 2003r. w sprawie: uzgodnienia projektu decyzji o warunkach zabudowy dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na: budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego podpiwniczonego z poddaszem użytkowym na terenie działki oznaczonej w ewidencji gruntów miasta Lipna geodezyjnym numerem: 78 obręb nr 1, położonej w Lipnie przy ulicy 3 Maja 37.

4/ wniosku Burmistrza Miasta Lipna z dnia 20 listopada 2003r. w sprawie: uzgodnienia projektu decyzji o warunkach zabudowy dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na: rozbudowie istniejącego przedsionka z WC przy istniejącym budynku mieszkalnym na przedsionek z łazienką na terenie działki oznaczonej w ewidencji gruntów miasta Lipna geodezyjnym numerem: 1460/1 obręb nr 1, położonej w Lipnie przy ul. Sierakowskiego 41.

Zarząd Powiatu w Lipnie

uchwala, co następuje:

   § 1.   Uzgodnić pozytywnie projekt decyzji o warunkach zabudowy dla zamierzenia inwestycyjnego polegających na:

1/ podziale nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkami: mieszkalnym i usług oświaty, oznaczonej w ewidencji gruntów Nr 129/3, w obrębie ewidencyjnym Tomaszewo, gmina Lipno.

2/ budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego parterowego niepodpiwniczonego z poddaszem użytkowym wraz z przyłączami na terenie działki oznaczonej  ewidencji gruntów miasta Lipna geodezyjnym numerem 1848/14, położonej w Lipnie przy ul. Dobrzyńskiej 29.

3/ budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego podpiwniczonego z poddaszem użytkowym na terenie działki oznaczonej w ewidencji gruntów miasta Lipna geodezyjnym numerem: 78 obręb nr 1, położonej w Lipnie przy ulicy 3 Maja 37.

4/ rozbudowie istniejącego przedsionka z WC przy istniejącym budynku mieszkalnym na przedsionek z łazienką na terenie działki oznaczonej w ewidencji gruntów miasta Lipna geodezyjnym numerem: 1460/1 obręb nr 1, położonej w Lipnie przy ul. Sierakowskiego 41.

 

   § 2.   W/w uzgodnienie wydać w formie postanowienia.

   § 3.   Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Zdjęcie

metryczka


Opublikował: Arkadiusz Linkowski (6 lutego 2004, 11:49:25)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 5408