Uchwała nr XXXVI/311/2022RADY POWIATU W LIPNIEz dnia 8 kwietnia 2022w sprawie : określenia zasad przyznawania stypendiów dla słuchaczy szkół policealnych kształcących się w zawodzie technik elektroradiolog.Na podstawie art. 12 pkt 10 a ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2022 r. poz.528 ze zm. poz. 583) uchwala się co następuje:

Uchwała nr XXXVI/311/2022
RADY POWIATU W LIPNIE
z dnia 8 kwietnia 2022


w sprawie : określenia zasad przyznawania stypendiów dla słuchaczy szkół policealnych kształcących się w zawodzie technik elektroradiolog.

Na podstawie art. 12 pkt 10 a ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2022 r. poz.528 ze zm. poz. 583) uchwala się co następuje:


§1. Ustala się Regulamin przyznawania stypendiów dla słuchaczy szkół policealnych kształcących się w zawodzie technik elektroradiolog, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Lipnie.

§3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
Uzasadnienie


Zarząd Powiatu w Lipnie mając na uwadze problemy z pozyskaniem kadry radiologów
w lipnowskim szpitalu a przede wszystkim konieczność zapewnienia bezpieczeństwa zdrowotnego mieszkańcom powiatu lipnowskiego postanowił wystąpić do Rady Powiatu w Lipnie z projektem uchwały w sprawie
określenia zasad przyznawania stypendiów dla słuchaczy szkół policealnych kształcących się w zawodzie technik elektroradiolog.

Podjęcie niniejszej uchwały jest uzasadnione potrzebą zabezpieczenia i pozyskania kadry
elektroradiologicznej do pracowni RTG w najbliższych i kolejnych latach w podmiocie, którego właścicielem jest Powiat Lipnowski, co będzie w przyszłości wpływać na poziom bezpieczeństwa zdrowotnego mieszkańców powiatu oraz dostępności do diagnostyki elektroradiologicznej.

Zgodnie z art. 12 pkt 10a ustawy z dnia ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2022 r. poz.528) kompetencje w zakresie podejmowania uchwał w sprawie zasad udzielania stypendiów dla uczniów i studentów przez jednostkę samorządu terytorialnego należą do Rady Powiatu.


Załącznik nr 1 (28kB) plik

Załącznik nr 2 (18kB) plik

metryczka


Opublikował: Dariusz Baranowski (28 kwietnia 2022, 08:52:17)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 139