Uchwała nr XXXIII/281/2021RADY POWIATU W LIPNIEz dnia 21 grudnia 2021w sprawie: przyjęcia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu w Lipnie na 2022 rokNa podstawie § 27 ust. 4 i 5 Statutu Powiatu Lipnowskiego /Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko- Pomorskiego z 2018 r. poz. 5651, ze zm. z 2021 r. poz. 6231/ uchwala się, co następuje:

Uchwała nr XXXIII/281/2021
RADY POWIATU W LIPNIE
z dnia 21 grudnia 2021


w sprawie: przyjęcia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu w Lipnie na 2022 rok

Na podstawie § 27 ust. 4 i 5 Statutu Powiatu Lipnowskiego /Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko- Pomorskiego z 2018 r. poz. 5651, ze zm. z 2021 r. poz. 6231/ uchwala się, co następuje:


§1. Zatwierdza się plan pracy Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu w Lipnie na 2022 rok, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§2. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Komisji Rewizyjnej.

 §3. Uchwała wchodzi w  życie z  dniem podjęcia.Uzasadnienie

 Zgodnie z §27 ust. 4 i 5 Statutu Powiatu Lipnowskiego Komisja Rewizyjna Rady Powiatu w Lipnie działa na podstawie rocznego planu pracy. Komisja Rewizyjna opracowała projekt planu Komisji Rewizyjnej na 2022 rok. Do kompetencji Rady należy jego uchwalenie. Wobec powyższego podjęcie uchwały jest uzasadnione.


Załącznik do Uchwały Nr XXXIII/281/2021 Rady Powiatu w Lipnie z dnia 21.12.2021 (15kB) plik

metryczka


Opublikował: Dariusz Baranowski (24 marca 2022, 08:49:10)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 88