Uchwała nr XXXIII/280/2021RADY POWIATU W LIPNIEz dnia 21 grudnia 2021w sprawie: przyjęcia planu pracy Rady Powiatu w Lipnie na 2022 rokNa podstawie §11 Statutu Powiatu Lipnowskiego (Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego z 2018 r. poz. 5651, ze zm. z 2021 r. poz. 6231) uchwala się, co następuje:

Uchwała nr XXXIII/280/2021
RADY POWIATU W LIPNIE
z dnia 21 grudnia 2021


w sprawie: przyjęcia planu pracy Rady Powiatu w Lipnie na 2022 rok

Na podstawie §11 Statutu Powiatu Lipnowskiego (Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego z 2018 r. poz. 5651, ze zm. z 2021 r. poz. 6231) uchwala się, co następuje:


Na podstawie §11 Statutu Powiatu Lipnowskiego (Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego z 2018 r. poz. 5651, ze zm. z 2021 r. poz. 6231) uchwala się, co następuje:

§1. Uchwala się plan pracy Rady Powiatu w Lipnie na 2022 rok, w brzmieniu stanowiącym załącznik do uchwały.

§2. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Powiatu w Lipnie.

§3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie Zgodnie z § 11 Statutu Powiatu Lipnowskiego (Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego z 2018 r. poz. 5651, ze zm. z 2021 r. poz. 6231) Rada Powiatu działa w oparciu o roczny plan pracy. Do kompetencji Rady należy jego uchwalenie. Wobec powyższego podjęcie uchwały jest uzasadnione.


Załącznik do Uchwały Nr XXXIII/280/2021 Rady Powiatu w Lipnie z dnia 21.12.2021 r. (17kB) plik

metryczka


Opublikował: Dariusz Baranowski (24 marca 2022, 08:46:14)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 157