Uchwała nr XXXV/306/2022RADY POWIATU W LIPNIEz dnia 18 marca 2022w sprawie: przyjęcia stanowiska Rady Powiatu w Lipnie dotyczącego agresji Rosji na UkrainęNa podstawie §12 ust. 2 Statutu Powiatu Lipnowskiego (Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego Dz.U. z 2018 r. poz. 5651 ze zm. z 2021 r. poz. 6231), uchwala się, co następuje:

Uchwała nr XXXV/306/2022
RADY POWIATU W LIPNIE
z dnia 18 marca 2022


w sprawie: przyjęcia stanowiska Rady Powiatu w Lipnie dotyczącego agresji Rosji na Ukrainę

Na podstawie §12 ust. 2 Statutu Powiatu Lipnowskiego (Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego Dz.U. z 2018 r. poz. 5651 ze zm. z 2021 r. poz. 6231), uchwala się, co następuje:


§1. Rada Powiatu w Lipnie przyjmuje następujące stanowisko:

Rada Powiatu w Lipnie stanowczo potępia agresję Federacji Rosyjskiej na Ukrainę. W obliczu działań wojennych rozpoczętych w dniu 24 lutego 2022 r., wymierzonych w suwerenność Ukrainy, wyrażamy nasze poparcie dla Narodu Ukraińskiego oraz deklarujemy wszelką pomoc, jaka leży w naszej mocy.

Ukraina jest państwem suwerennym, wolnym i demokratycznym. Integralność jej terytorium, nienaruszalność granic i prawo do samostanowienia Narodu Ukraińskiego nie mogą być w żaden sposób łamane. Społeczeństwo ukraińskie ma prawo do wyboru własnej strategii rozwoju społeczno – gospodarczego oraz społeczeństwa obywatelskiego. To obywatele Ukrainy muszą decydować o swojej przyszłości.

Jako wspólnota europejska i społeczność międzynarodowa stanęliśmy przed wielkim wyzwaniem, bowiem atak Rosji na Ukrainę burzy ład i pokój w Europie. Solidarnie musimy stanąć po stronie wolności i prawa Narodu Ukraińskiego do życia w niepodległym państwie. W obecnej sytuacji konieczne są dotkliwe sankcje przeciw agresorowi.

Wobec tych tragicznych wydarzeń, zagrażających niewinnym ludziom i bezpieczeństwu europejskiemu, musimy zachować jedność, a także wznieść się ponad konflikty i spory. Apelujemy też o podjęcie wszelkich działań zmierzających do wsparcia Ukrainy.

§2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


metryczka


Opublikował: Dariusz Baranowski (24 marca 2022, 08:16:13)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 96