Uchwała nr XXXIII/286/2021RADY POWIATU W LIPNIEz dnia 21 grudnia 2021w sprawie: zmiany Uchwały Nr II/7/2018 Rady Powiatu w Lipnie z dnia 6 grudnia 2021 r. w sprawie powołania i ustalenia składu osobowego Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu w LipnieNa podstawie art. 16 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2020 poz. 920 ze zm. z 2021 r. poz. 1038, 1834) oraz § 27 ust. 2 Statutu Powiatu Lipnowskiego (Dz. Urz. Woj. Kuj. Pom. z 2018 r. poz. 5651, ze zm. z 2021 r. poz. 6231) uchwala się, co następuje:

Uchwała nr XXXIII/286/2021
RADY POWIATU W LIPNIE
z dnia 21 grudnia 2021


w sprawie: zmiany Uchwały Nr II/7/2018 Rady Powiatu w Lipnie z dnia 6 grudnia 2021 r. w sprawie powołania i ustalenia składu osobowego Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu w Lipnie

Na podstawie art. 16 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2020 poz. 920 ze zm. z 2021 r. poz. 1038, 1834) oraz § 27 ust. 2 Statutu Powiatu Lipnowskiego (Dz. Urz. Woj. Kuj. Pom. z 2018 r. poz. 5651, ze zm. z 2021 r. poz. 6231) uchwala się, co następuje:


§1. Zmienia się Uchwałę Nr II/7/2018 Rady Powiatu w Lipnie w ten sposób, że §1 otrzymuje brzmienie:

„§1. Powołuje się Komisję Rewizyjną Rady Powiatu w Lipnie w następującym składzie:

  1. Przewodniczący Komisji - Małgorzata Jadwiga Rzepczyńska

  2. Wiceprzewodniczący Komisji - Krzysztof Grzywiński

  3. Członek Komisji - Dorota Łańcucka

  4. Członek Komisji - Mariusz Linkowski

  5. Członek Komisji - Zbigniew Agaciński.”

§2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.Uzasadnienie

Zgodnie z art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz.U. z 2020 poz. 920 ze zm. z 2021 r. poz. 1038, 1834) rada powiatu powołuje komisję rewizyjną.

Zgodnie ze zmienionymi zapisami Statutu Powiatu Lipnowskiego, które weszły w życie w dniu 18 grudnia 2021 roku (Dz. Urz. Woj. Kuj. Pom. z 2018 r. poz. 5651, ze zm. z 2021 r. poz. 6231) Rada wybiera Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego oraz pozostałych członków Komisji Rewizyjnej. Łączna liczba członków Komisji Rewizyjnej wynosi 5 radnych.

Wobec powyższego zaistniała konieczność wyboru spośród członków Komisji Wiceprzewodniczącego Komisji.

Wobec powyższego podjęcie uchwały jest zasadne.

metryczka


Opublikował: Dariusz Baranowski (22 marca 2022, 08:10:31)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 462