Uchwała nr XXVIII/239/2021RADY POWIATU W LIPNIEz dnia 3 września 2021w sprawie: zmiany uchwały Nr XXIV/209/2021 Rady Powiatu w Lipnie z dnia 12 marca 2021r. w sprawie podziału środków finansowych z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej w 2021 rokuNa podstawie art. 35a ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 573) oraz art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 920, ze zm. z 2021 r. poz.1038) uchwala się, co następuje:

Uchwała nr XXVIII/239/2021
RADY POWIATU W LIPNIE
z dnia 3 września 2021


w sprawie: zmiany uchwały Nr XXIV/209/2021 Rady Powiatu w Lipnie z dnia 12 marca 2021r. w sprawie podziału środków finansowych z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej w 2021 roku

Na podstawie art. 35a ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 573) oraz art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 920, ze zm. z 2021 r. poz.1038) uchwala się, co następuje:


§1. Załącznik do Uchwały Nr XXIV/209/2021 Rady Powiatu w Lipnie z dnia 12 marca 2021r. w sprawie podziału środków finansowych z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej w 2021 r. otrzymuje brzmienie, zgodnie z załącznikiem do niniejszej uchwały.

§2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Lipnie.

§3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.UZASADNIENIE


Zgodnie z art. 35a ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej
i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych Rada Powiatu w formie uchwały określa zadania, na które przeznacza środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Pismem z dnia 01.07.2021 r. Polski Związek Niewidomych Okręg Kujawsko-Pomorski Koło w Lipnie poinformował, iż ze względów na panującą sytuację epidemiologiczną rezygnuje z przyznanych środków PFRON w roku 2021 na zadania: „Dzień Matki i Dziecka” oraz „Spotkania integracyjnego przy ognisku i grillu” w łącznej kwocie 6 000,00 zł, a także Stowarzyszenie na rzecz osób niepełnosprawnych Powiatu Lipnowskiego „Nadzieja” w dniu 22.06.2021 r. z tych samych względów złożyło rezygnację z przyznanych środków PFRON w roku 2021 na zadanie „Dzień Dziecka 2021” w kwocie 7 200,00 zł. Natomiast Powiatowy Urząd Pracy w Lipnie pismem z dnia 26.07.2021 r. poinformował, iż ze środków PFRON w roku 2021 nie wydatkuje kwoty 7 000,00 zł. Powyższe kwoty zostały przekazane uchwałą nr XXIV/209/2021 Rady Powiatu w Lipnie z dnia 15 marca 2021 r.

W związku z powyższym w/w środki finansowe przeznacza się na dofinansowanie do uczestnictwa osób niepełnosprawnych i ich opiekunów w turnusach rehabilitacyjnych.


załącznik Nr 1 do uchwały XXVIII.239.2021( PFRON) (44kB) word
metryczka


Opublikował: Dariusz Baranowski (29 września 2021, 13:04:58)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 166