Uchwała nr XXVIII/231/2021Rady Powiatu w Lipniez dnia 3 września 2021w sprawie: udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej Gminie Miasto NieszawaNa podstawie art. 7a ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 920 ze zm. 1.), art. 220 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305 ze zm. 2)

Uchwała nr XXVIII/231/2021
Rady Powiatu w Lipnie
z dnia 3 września 2021


w sprawie: udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej Gminie Miasto Nieszawa

Na podstawie art. 7a ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 920 ze zm. 1.), art. 220 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305 ze zm. 2)


§1. 1. Udziela się pomocy finansowej w formie dotacji celowej na zadania bieżące dla Gminy Miasta Nieszawa na dofinansowanie kosztów utrzymania przeprawy promowej przez rzekę Wisłę.

2. Określa się kwotę dotacji celowej w wysokości 10 000,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych).

§2. Upoważnia Zarząd Powiatu w Lipnie do zawarcia umowy, w której określone zostaną zasady przekazania i rozliczenia dotacji.

§3. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
UZASADNIENIE

W dniu 23 lutego 2021 r. Starosta Aleksandrowski zwrócił się do Powiatu Lipnowskiego z prośbą o współfinansowanie kosztów utrzymania przeprawy promowej przez rzekę Wisłę. Na posiedzeniu Zarządu Powiatu w Lipnie w dniu 18 marca 2021 roku, członkowie Zarządu przychylili się prośby o udzielenie pomocy finansowej w kwocie 10 000,00 zł, jednak ostateczna decyzja zostanie podjęta przez Radę Powiatu w Lipnie.

Jakże ważna jest współpraca pomiędzy samorządami, a w tym przypadku współpraca polega na dofinansowaniu przeprawy promowej stanowiącej atrakcję turystyczną regionu.

metryczka


Opublikował: Dariusz Baranowski (7 września 2021, 14:30:45)

Ostatnia zmiana: Dariusz Baranowski (29 września 2021, 12:54:22)
Zmieniono: Aktualizacja Informacji

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 184