Uchwała nr 337/2021Zarządu Powiatu w Lipniez dnia 30 lipca 2021w sprawie: podania do publicznej wiadomości informacji o wykonaniu budżetu Powiatu Lipnowskiego za II kwartał 2021 roku.Na podstawie art. 37 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 305) uchwala się co następuje:

Uchwała nr 337/2021
Zarządu Powiatu w Lipnie
z dnia 30 lipca 2021


w sprawie: podania do publicznej wiadomości informacji o wykonaniu budżetu Powiatu Lipnowskiego za II kwartał 2021 roku.

Na podstawie art. 37 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 305) uchwala się co następuje:


§1. Podaje się do publicznej wiadomości dane za II kwartał 2021 roku w zakresie gospodarki finansowej Powiatu Lipnowskiego ujęte w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.


§2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej.

UZASADNIENIE


Zgodnie z uregulowaniami zawartymi w art. 37 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych, Zarząd Powiatu zobowiązany jest do podania do publicznej wiadomości kwartalnej informacji o wykonaniu budżetu Powiatu, w tym kwotę deficytu lub nadwyżki oraz informację o udzielonych umorzeniach niepodatkowych należności budżetowych, o których mowa w art. 60 ustawy – w terminie do końca miesiąca następującego po zakończeniu kwartału.Załącznik nr. 1 (16kB) plikmetryczka


Opublikował: Dariusz Baranowski (7 września 2021, 14:27:39)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 456